Topmødet 2023

Videnscenter for Velfærdsteknologi har afholdt topmøde, hvor bæredygtighed, grøn omstilling og verdensmål var på dagsordenen.

Vi har i snart et år arbejdet med bæredygtighed – både didaktisk og pædagogisk såvel som operationelt, hvor vi har fået en bæredygtighedskoordinator repræsenteret på alle social- og sundhedsskoler samt afhold workshops for bl.a. at kompetenceudvikle og introducere undervisere for undervisning i bæredygtighed. Vi vil gerne sætte et større fokus på bæredygtighed og grønomstilling, hvorfor vi i Juni 2023 afholdte Topmødet 2023 under samme tema.

På Topmødet blev ledere og direktører fra landets social- og sundhedsskoler samt samarbejdspartnere (bl.a. SEVU, FOA og Danske SOSU-skoler) præsenteret for begreber som bæredygtighed, verdensmål og ESG-faktorer i en uddannelses kontekst, og præsenteret eksempler fra flere kommuners arbejde med bæredygtighed.

Der var en entydigt stemning: Bæredygtighed, ESG, verdensmål og CSR er kommet for at blive.

I løbet af dagen havde vi forskellige oplægsholdere.

  • Steffen Max Høeg, Forfatter, podcastvært, CEO SustainBusiness. Steffen faciliterede dagen og kom desuden med et oplæg om vigtigheden i at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling
  • Søren Søndergaard Kjær, Kommunaldirektør, Lemvig kommune. Søren lavede et oplæg om hvorledes verdensmålene skaber fælles sprog både internt og eksternt i en kommune med eksempler fra Sorø og Lemvig kommune
  • Casper Waldemar Hald, Analytiker, Mandag morgen. Casper præsenterede en national undersøgelse af social- og sundhedsskolernes elever, ledere og underviseres forståelse af bæredygtighed
  • Jannik Egelund, Ph.d., projektleder Roskilde Kommune. Jannik har i sin Ph.d. afhandling forsket i tre forskellige kommuners tilgang til at arbejde med verdensmålsstrategier
  • Jeanette Fangel Løgstrup, Bestyrelsesmedlem, forfatter og rådgiver. Jeanette har stor erfaring med ESG-arbejdet og fortalte om hvilke opgaver/udfordringer ledere står over for og hvilke kompetencer man skal besidde for at lykkes med implementering af bæredygtighed

Vi har samlet nogle interviews fra oplægsholdere og deltagere. Du kan se videoen og oplev stemningen fra dagen.

 

Ny undersøgelse af bæredygtighed på social- og sundhedsområdet

Vi har i samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen offentliggjort en ny undersøgelse, der undersøger hvilken rolle bæredygtighed spiller på social- og sundhedsområdet. Undersøgelsen er baseret på en survey blandt 671 elever, lærere og ledere på social- og sundhedsområdet samt interviews fra samme målgrupper.

Formålet med undersøgelsen er at sikre viden om bæredygtighed på social- og sundhedsområdet, som kan styrke uddannelserne.

Undersøgelsen fokuser på hvordan elever, lærere og ledere på social- og sundhedsområdet opfatter bæredygtighed, deres interesse for emnet, i hvilken grad bæredygtighed er en del af undervisningen og den daglige drift på skolerne og arbejdspladserne og slutteligt om bæredygtighed har betydning for at vælge en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet.

Stor interesse for bæredygtighed

Resultaterne viser, at der er en stor interesse for bæredygtighed på tværs af respondenterne, og at det opfattes som en vigtig dagsorden.

For en mindre gruppe SOSU-elever er bæredygtighed en vigtig faktor i deres uddannelsesvalg samt at bæredygtighed er en integreret del af undervisningen på uddannelserne. Det er også den gruppe af elever, som har høj interesse for bæredygtighed.

I forhold til ledere udenfor uddannelsesområdet, efterspørger de, at social- og sundhedspersonalet bidrager til at arbejde med bæredygtighed i praksis, men angiver samtidig, at eleverne fra social- og sundhedsskolerne mangler de nødvendige kompetencer. Der ligger derfor en opgave hos skolerne i at styrke den rolle, som bæredygtighed spiller i undervisningen. Hertil er der blandt andet brug for klarhed om, hvad der er bæredygtighed i en social- og sundhedskontekst og at praksis og bæredygtighed i højere grad tænkes sammen.

Læs mere om undersøgelsen på Mandag Morgens hjemmeside

Har du spørgsmål?

Caroline ChristensenBæredygtighedskonsulentcarh@sosunord.dk

Har du spørgsmål?

Christian GreveBæredygtighedskonsulentcgr@sosuh.dk