Hver tredje mandag samles en række interesserede undervisere, konsulenter, koordinatorer på Teams og vidensdeler på tværs.

I Videnscenter for Velfærdsteknologi har vi etableret et nyt tiltag: netværksmøde, hvor personer med interesse for et givent emne mødes og vidensdeler på tværs af faglighed og funktion.

Ved det seneste møde d. 20. marts var emnerne:

  • Erfaringer med opbygningen af ambassadørkorps
  • Succeshistorier om implementering af velfærdsteknologi og VR
  • Erfaringer med brug af Book Creator og Powtoon fra Studietube

På mødet fik deltagerne mulighed for at tale nærmere om de ovenstående emner og fortælle hvilke udfordringer de møder, og hvilke gode initiativer de har på deres lokale SOSU-skole.

Næste møde 17. april 2023 – vil du deltage?

Emnerne for forårets sidste netværksmøde er:

  • Erfaringer om samarbejde mellem kommuner og skoler om velfærdsteknologi
  • Brug af undervisningsmaterialer i oplæringen
  • Evaluering af netværksmøder

Mødet afholdes den 17. april 2023 kl. 14:00 – 15:30 på Teams.

Hvis du synes, det lyder spændende kan du deltage ved at sende en mail til videnscenterkoordinator Griet de Place gdp@sosuh.dk 


Om netværksmøderne

Mødet består af tre forskellige emner, hvor der er afsat 30 min. til drøftelse og erfaringsudveksling. Hvert emne introduceres med et til to korte oplæg om emnet, som sætter rammen og fælles forståelse. Efter introduktion oprettes breakout rooms til en videre drøftelse i mindre grupper.

Det er valgfrit om man vil deltage i alle tre emner eller blot et enkelt eller to.

På møderne vil du møde deltagere fra andre SOSU-skoler, så der er rig mulighed for at netværke samtidig med du vidensdeler.

Griet de Place

Vil du deltage?

Griet de Place
Videnscenterkoordinator