Caseopgaver til SOSU

SOSU Nord har afholdt en række workshops for SOSU-elever

SOSU Nord har udviklet og afholdt workshopsdage for seks GF2 hold. Til hver workshop arbejder eleverne med forskellige (velfærds)teknologier.

Formålet med workshoppene er bl.a. at eleverne stifter bekendtskab med teknologier og kan indtænke dem fremadrettet i deres uddannelse. Til workshoppen skal eleverne arbejde med en case (1,5 time), og der er i alt fire forskellige cases inden for:

  • Livsstil
  • KOL
  • Demens
  • Aldring

Casene er taksonomisk bygget op, således at første opgave handler om at få en fornemmelse af, hvordan tilstanden/sygdommen føles, gennem læringsteknologi, fx simulationsdragter og VR.
Anden opgave handler om at undersøge diverse hjælpemidler/velfærdsteknologier med henblik på at vurdere, hvilke der kan gavne borgeren i casen og hvorfor.
Tredje opgave er en refleksionsopgave, hvor eleverne skal udvælge en velfærdteknologi fra opgave 2 og reflektere over denne (fordele og ulemper).

Der blev lagt op til, at eleverne kunne vidensdele på klassen efterfølgende, hvorfor de blev opfordret til at tage billeder og videoer af hinanden i læringssituationer.

Feedbacken har været, at det var et spændende og lærerigt besøg, og at eleverne gerne ville have prøvet flere cases. 

Har du lyst til at afholde en lignende workshop for SOSU-elever, kan du downloade materialet nedenstående eller kontakte videnscenterkoordinator Janne Svenningsen (jamy@sosunord.dk) ved spørgsmål og brug af materiale.

Har du spørgsmål?

Janne Myrrhøj SvenningsenVidenscenterkoordinatorjamy@sosunord.dk