SOSU-skolernes bæredygtighedsdag

1100 elever var med til at stille skarpt på grøn omstilling og bæredygtighed til SOSU-skolernes Bæredygtighedsdag 2022.

Fredag d. 18. november afholdte vi i Videnscenter for Velfærdsteknologi SOSU-skolernes bæredygtighedsdag.

9 skoler deltog på dagen og over 1100 elever var med til at arbejde med bæredygtighed og finde på nye spændende og bæredygtige løsninger.

Dagen bød på flere inspirerende oplæg, hvor Anders Morgenthaler var live fra morgenstunden med sit foredrag ”Frelst”. Med en humoristisk tilgang til bæredygtighed satte han fokus på, hvordan vi som mennesker kan leve et mere bæredygtigt liv. Derudover var der oplæg fra Børnehuset Løvbakken, Center for Bæredygtige Hospitaler og Kolding Kommune, som alle via videooptagelser fortalte om, hvordan de hos netop dem arbejder med den grønne og bæredygtige dagsorden.

Som resultat af dagen skulle eleverne aflevere et produkt/en løsning, som de udviklede i løbet af dagen. Denne skulle være en bæredygtig løsning på en problematik, de kan møde i deres fag som SOSU-assistent/hjælper eller pædagogisk assistent. Men også noget med almen/GF1 og evt. sygeplejersker? Måske man kan skrive ”Denne skulle være en bæredygtig løsning på en problemstilling, som de kan møde i deres nuværende eller kommende fagområder som f.eks. som sosu-assistenter eller -hjælpere, sygeplejersker eller pædagogiske assistenter.

I Videnscenter for Velfærdsteknologi er vi utrolig stolte over, at så mange elever har gjort sig så mange gode bæredygtige tanker. Der er kommet et hav af løsninger, som blandt andet handler om, hvordan man kan mindske mængden af medicinsk affald ved at finde grønnere alternativer, hvordan man som skole kan tage nogle mere bæredygtige beslutninger, og hvordan man kan arbejde med bæredygtighed, når man har med små børn at gøre.

Vinderløsninger fra SOSU-skolerne

Der er blevet udvalgt en vinder fra hver deltagende skole, samt én national vinder, som er blevet udvalgt af et dommerpanel bestående af videnscenterets bæredygtighedskonsulenter, videnscenterets chef, samt de 3 oplægsholdere: Susanne Nygaard Jensen, cheføkonoma hos Kolding Kommune, Tine Salomonsen, leder af Børnehuset Løvbakken samt Michael Maagaard, specialkonsulent hos Center for Bæredygtige Hospitaler.

Den nationale (og lokale) vinder er:
Social- og Sundhedsskolen Midt- og Vestjylland – GF2 – Elisabeth, Emma, Tilde, Jasika og Silje.
Ny indpakning til medicin og ny type indlægsseddel.

De lokale vindere er:

Social- og Sundhedsskolen Skive, Thisted og Viborg – Thisted assistent dec. 20 – Rosa, Altyn, Michelle, Rikke, Gitte og Camilla.
Pantsystem for medicinaffald.

Social- og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle og Horsens – Horsens GF1 Gruppe 1 – Signe, Astrid, Mathilde, Lea og Emma
Madpakkepose af genbrugstekstiler.

SOSU Esbjerg – GF1 hold 2
Madspildsdag i børnehaven.

Social- og Sundhedsskolen Syd – GF2 Gruppe Allan
Engangsmaterialer i kork.

SOSU Nord – SOSU Nord Aars hold
Det selvforsynende plejecenter.

ZBC – ZBC Køge, GF1 – Signe, Emily, Banin og Ash.
Selvforsynende børnehave.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole – PAU Gruppe 1 – Vibeke, Marie-Therese, Raya og Anne.
Bæredygtig legeplads.

I kan se vindernes fantastiske idéer og beskrivelse af dem her.

Undervisningsmateriale

Vi har samlet oplæg og cases til både SOSU- og PA til et undervisningsforløb. Derfor har I lyst til at gøre brug af materialet fra dagen, kan I downloade det på nedenstående link.

I kan allerede sætte kryds i kalenderen fredag d. 17. november 2023, hvor vi vil gentage succesen og afholde SOSU-skolernes bæredygtighedsdag 2023.

Har du spørgsmål?

Caroline ChristensenBæredygtighedskonsulentcarh@sosunord.dk