Analysemodelværktøj til velfærdsteknologier

Vi har i Videnscenteret været i gang med at undersøge, hvordan vi kan begynde at se velfærdsteknologierne i et mere bæredygtigt perspektiv.

Velfærdsteknologierne er mere end bare en teknologi, de kan være med til at spille en stor rolle i samfundet, og derfor har det været interessant at se på, hvordan man kan vurdere teknologiernes bæredygtighed.

Modellen er tiltænkt som en del af Videnscenterets arbejde med, både at udvikle og implementere bæredygtige tiltag i social- og sundhedsuddannelserne, men også internt at inddrage bæredygtighed og grøn omstilling i vores arbejde med velfærdsteknologier. I løbet af foråret 2023 vil modellen blive afprøvet som undervisningsmateriale, og når det er blevet testet, vil det blive tilgængeligt som undervisningsforløb her på portalen.

Til at analysere velfærdsteknologierne har vi valgt at tage udgangspunkt i tre former for bæredygtighed, nemlig; miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, også kaldet SØM.

Ud fra SØM-modellen har vi formuleret en række undersøgelsesspørgsmål, som man kan bruge til at analysere en velfærdsteknologi og dens grad af bæredygtighed. Det vil sige, at vi skal ind og undersøge, hvordan velfærdsteknologien forholder sig til det sociale, til økonomien og til miljøet. Derefter kan vi analysere os frem til, hvor på modellen velfærdsteknologien placere sig.

Har du spørgsmål?

Caroline ChristensenBæredygtighedskonsulentcarh@sosunord.dk