Klik og Hent - dine nye undervisningspakker

Vi har udviklet et nyt koncept til undervisningsforløb - vi kalder det Klik og Hent

I Klik og Hent finder du forskellige undervisningspakker til konkrete velfærdsteknologier.

Undervisningspakkerne indeholder undervisningsforløb målrettet social- og sundhedsuddannelserne samt den pædagogiske assistentuddannelse. Forløbene er opdelt i tre taksonomiske niveauer:

  • Kend teknologien målrettet GF2, SSA, SSH og PA
  • Anvend teknologien målrettet SSA, SSH og PA
  • Vurder/videreudvikle teknologien målrettet SSA, SSH og PA

Med Klik og Hent er det således muligt for underviserne selv sammensætte et forløb, der matcher elevernes kompetencer.

I Videnscenter for Velfærdsteknologi har vi udviklet undervisningspakker til tre velfærdsteknologier: AquaTime, Raizer og ShowMyDay.

Klik og Hent – kort fortalt

Vi har lavet en film, som kort fortæller om Klik og Hent, formål og taksonomiske niveauer.

Med Klik og Hent får du mulighed for at:

  • Informere og inspirere på SOSU-skolerne, så du kan inddrage og anvende velfærdsteknologi i dit undervisningsforløb
  • Udvikle pakkeløsninger, der er klar til brug i undervisning på SOSU-skolerne, herunder implementering af teknologier fra udstyrspakken
  • Differentiere læringsforløb til grundforløb og hovedforløb med inspiration og vejledning til implementering af udviklede undervisningsforløb

Klik og Hent er udviklet af en arbejdsgruppe bestående af vores videnscenterkoordinatorer Ingrid Laursen (Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg), Trine Søberg (Social- og Sundhedsskolen Fyn) og Marianne Heilskov-Rousing (Randers Social- og Sundhedsskole).

Har du spørgsmål, idéer eller gerne vil være med til udvikle et forløb, kan du læse mere og downloade vores skabeloner til Klik og Hent eller kontakte vores videnscenterkoordinator på nedenstående oplysninger.

Har du spørgsmål?

Marianne Heilskov-RousingVidenscenterkoordinatormhe@sosuranders.dk