Et samarbejde mellem social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Syd har resulteret i en digital træningsstation.

Træningsstationen er bygget op om virkelighedstro cases i 360 grader og kan bruges til VR-briller.

Formålet med træningsstationerne er at:

  • øve praktiske handlinger i et sikkert miljø. Hvis du laver en fejl, får det ingen betydning for Jørgen
  • øve sig i at reflektere over situationer og argumentere for handlinger
  • koble teori og praksis
  • stoppe op midt i en situation, og bruge tid på at finde ud af, hvad der vil være bedst at gøre

Scenarier

I scenarierne følger du ægteparret Jørgen og Gitte.

I casen til GF2 har Jørgen KOL og scenarierne består i at træne lejring i seng, forflytning ud af seng og afbrydelse af smitteveje.

Til SSH har Jørgen fået et stroke – eleverne skal igennem tre cases – 3. måneder efter stroke, 6. måneder efter og 3. år efter Jørgens stroke.

Til hver case træner eleverne færdigheder inden for bl.a. funktionsscreening, velfærdteknologi, øvre hygiejne, nedre hygiejne og rengøring af badeværelse.

Inden eleverne kan gå i gang med at træne færdigheder skal de læse casebeskrivelsen med opgaven og de finde fagmål og refleksionsspørgsmål. Der er også bygget en quiz til før og efter træningen.

Adgang til træningsstationen

Du finder scenarierne på skills 360 og på Xpandr platformen fra Takeawalk VR (kræver abonnement dertil). Man skal være opmærksom på scenarierne kræver VR-briller.

Der er i alt udviklet 10 scenarier til færdighedstræning til GF2 og SSH og de er udviklet af fire SOSU-undervisere fra social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og SOSU Syd.

 

Har du spørgsmål omkring træningsstation, scenarier mm. kontakt videnscenterkoordinator Thomas Eggersen (teg@sosufvh.dk

Thomas Eggersen

Har du spørgsmål?

Thomas Eggersen
Videnscenterkoordinator