Hvordan kan nye teknologier bringes i spil og bryde med de traditionelle rammer? Det var ét af de spørgsmål, vi satte fokus på til en online inspirationsdag omkring det hybride læringsrum.

Videnscenter for Velfærdsteknologi er særligt optaget af det hybride læringsrum – kan det skabe fysisk frisættelse for elever og undervisere og på sigt øge rekruttering og fastholdelse på social- og sundhedsskolerne?

Det undersøger vi nærmere i projektet om det hybride læringsrum. Projektet skal munde ud i en model for det hybride læringsrum i en SOSU-kontekst samt en værktøjskasse med konkrete redskaber til undervisningen.

Som en del af projektet afholdte vi den 7. juni 2022 en online inspirationsdag for alle, der finder arbejdet med det hybride læringsrum interessant.

Hør projektleder og videnscenterkoordinator Kit Nørskov Jensen fortælle mere om hvordan videnscentret arbejder med det hybride læringsrum i praksis.

Lokale afprøvninger

Til inspirationsdagen præsenterede arbejdsgruppen fra SOSU Nord, SOSU Syd og Social- og sundhedsskolen Fyn deres foreløbige erfaringer og resultater ift. udvikling og afprøvning af dele af hybride elementer, metoder, rum og læringsstile.

Underviser og IT-vejleder Claus Jensen fortæller om afprøvningerne på SOSU Syd.

Underviser på Gf2 Kia Hoffgaard og e-læringskoordinator Mette Skals fra SOSU Nord fortæller om deres erfaringer og om et nyt hybrid GF2 hold – GF2 Flex

Videnscenterkoordinatorer og undervisere fra Social- og sundhedsskolen Fyn Trine Søberg og Lene Munk, fortæller hvordan de afprøver hybride elementer i valgfaget teknologiforståelse.

 

Et forskningsperspektiv

Til inspirationsdagen havde vi også fokus på forskning omkring det hybride læringsrum og hvordan det også kan bruges i en undervisningskontekst.

Vi inviterede lektor fra Aarhus Universitet Christian Dalsgaard, der fortalte at hybrid undervisning kan understøtte deltagelse på forskellige måder (synkron og asynkron) og gav os dybere indsigt i, hvordan vi kan bryde de traditionelle rammer for læring igennem fire rum.

 

Lektor Klaus Thestrup, Aarhus Universitet, demonstrerede ved brug af forskellige virkemidler som artefaktor og hænder, hvorledes undervisere kan være med til at (gen)erobre det digitale rum.

 

Deltagerne havde mulighed for at få inspiration, høre mere om arbejdet med det hybride læringsrum på SOSU-skolerne og videndele på tværs, da vi afholdte fire workshops, som de kunne deltage i.

De 5 f’er og opsummering fra dagen

Dagen blev rundet af med en opsummering om de 5 f’er fra videnscentrets implementeringskonsulent Peter Wendelbo.


Hvis du er nysgerrig omkring det hybride læringsrum – er du velkomment til at kontakte projektleder Kit Nørskov Jensen.

Og ellers hold øje her på siden, for vi afholder d. 13. december 2022 en konference omkring det hybride læringsrum. Mere information følger.

Kit Nørskov Jensen

Har du spørgsmål?

Kit Nørskov Jensen
Videnscenterkoordinator