Videnscentrene har fået tildelt 6 mio. kroner til bæredygtighed og grøn omstilling, som skal dække perioden fra perioden 1. januar 2022 og frem til 31. december 2024.

I den forbindelse har videnscentret ansat to bæredygtighedskonsulenter i Øst- og Vestdanmark. I Vestdanmark har vi ansat Caroline Christensen og hun skal sammen med bæredygtighedskonsulenten fra Videnscenteret i øst arbejde med at få grøn omstilling og bæredygtighed ind på alle landets SOSU-skolerne.

Her kan du møde Caroline.

Kort om mig

Jeg er 30 år og er uddannet cand.mag. i historie og geografi ved Aalborg Universitet, hvor jeg specialiseret mig i naturforståelse gennem historien, samt sammenspillet mellem menneske, natur og globalisering. Derudover har jeg under min uddannelse arbejdet meget med formidling, pædagogisk didaktik og gymnasieundervisning. Derfor glæder jeg mig utrolig meget til igen at beskæftige mig med uddannelsesområdet.

Jeg kommer fra en stilling ved Aalborg Kommune, hvor jeg har været med i de helt spæde forberedelser bag Aalborg Kommunes nye klimatiltag, Klimaalliancen Aalborg. Tidligere har jeg arbejdet med kommunikation, netværksdannelse og symbioser indenfor grøn omstilling, energi og bæredygtighed ved den tidligere energiklynge House of Energy samt Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark, hvor fokus særligt har været at få nordjyske virksomheder til at arbejde med deres klimaaftryk samt bæredygtig udvikling.

Sidst men ikke mindst er jeg formand for den frivillige foreningen BROEN Aalborg, hvor vi hjælper udsatte børn og unge i Aalborg Kommune til at få en aktiv fritid.

Bæredygtighed på SOSU-skolerne

Frem til 2024 skal vi arbejde med at få bæredygtighed ind på SOSU-skolerne, og det kommer vi til at gøre i form af et idekatalog/en platform, som stiller bæredygtighedsaktiviteter til rådighed for skolerne.

I løbet af 2022 og 2023 kommer vi til at tage rundt på skolerne for at lave en kortlægning af bæredygtige tiltag, der allerede lever på skolerne. Her er idéen at få bragt både videnscenterkoordinatorer, ambassadører, ledelse, undervisere og elever på banen, så alle har muligheden for at være med til at skabe en bæredygtig udvikling. I 2024 er målet, at en stor del af SOSU-skolerne er i fuld gang med processen om at skabe udvikle og implementere bæredygtighed.

Som et led i hele bæredygtighedsprojektet kommer vi også til at arbejde med, hvordan velfærdsteknologierne kan spille ind som bæredygtige løsninger. Det bliver en spændende proces, som giver anledning til at se velfærdsteknologierne i et helt nyt lys.

Caroline Christensen

Har du spørgsmål?

Caroline Christensen
Bæredygtighedskonsulent