Er du vores nye koordinator?

Vil du arbejde på SOSU Nord og samtidig være en del af Videnscenter for Velfærdsteknologi?

SOSU Nord er vært for Videnscenter for Velfærdsteknologi og vi søger en koordinator, der kan bygge bro mellem aktiviteter i Videnscenteret og implementering af velfærdsteknologier på SOSU Nord. Videnscenter­koordinatoren får et særligt ansvar for at velfærdsteknologi og udviklingsprojekter i Videnscenteret bliver integreret i undervisningen på SOSU Nord.

Videnscenter for Velfærdsteknologi er SOSU-skolernes fælles udviklingsplatform indenfor velfærdsteknologi og bæredygtighed. Videnscenteret samler ressourcer fra SOSU-skolerne i en lang række projekter, der skal være med til at gøre velfærdsteknologi til en del af undervisningen på alle skoler. For at skabe sammenhæng i Videnscenteret og mellem skolerne er der udpeget koordinatorer på alle skoler, og du får som Videnscenterkoordinator på SOSU Nord et stærkt netværk til de øvrige skoler.

Videnscenterkoordinatoren skal kunne samarbejde ind i projekter i Videnscenteret, og samtidigt skal du sikre en god kontakt til ledere og undervisere på SOSU Nord, så projekterne implementeres. Så for at lykkes skal du derfor kunne tage initiativ og gå foran i en lang række processer, der kræver facilitering og evnen til at kombinere forskellige organisatoriske kontekster. Samtidig kræver det en forståelse for pædagogiske og didaktiske greb og virkemidler i læringsmiljøerne på SOSU-skolerne og de målgrupper, der arbejdes med.

Organisatorisk placering og arenaer

Videnscenterkoordinatoren er organisatorisk tilknyttet Center for Pædagogik og Udvikling, hvor nærmeste kolleger bliver projektudviklere, bibliotekar, pædagogisk it-konsulent, e-learningskonsulent og teknologiformidler.
Videnscenterkoordinatorens faglige reference er videnscenterlederen. I alle øvrige personalemæssige forhold refererer koordinatoren til Chef for Læring, Pædagogik og Udvikling.

Arbejdsopgaverne vil være fordelt mellem videnscenteropgaver/koordinering (ca. 70%) og så pædagogisk-didaktiske udviklingsopgaver i Center for Pædagogik og Udvikling (ca. 30%).

Der er en særlig forventning til, at videnscenterkoordinatoren samarbejder med de andre koordinatorer i Videnscentret samt uddannelsesledere og undervisere på tværs i organisationen.

Faglige kvalifikationer

Videnscenterkoordinatoren skal have praksiserfaring inden for eget uddannelsesområde samt erfaring med velfærdsteknologi i bred forstand samt udviklingsarbejde og innovative processer.

Det er en fordel at videnscenterkoordinatoren har erfaring med en eller flere af områderne; velfærdsteknologi, læringsteknologi og simulationsbaseret undervisning.

Videnscenterkoordinatoren skal kunne begå sig professionelt på såvel dansk som engelsk både skriftligt og mundtligt.

Personlige kompetencer

Videnscenterkoordinatoren skal kunne arbejde i et team, hvor det fordrer personlig kompetence til selvstændigt at kunne tage beslutninger ved behov og håndtere en høj grad af kompleksitet.

Derudover skal videnscenterkoordinatoren:

 • have evnen til at danne tillidsfulde relationer til interne og eksterne samarbejdspartnere
 • besidde fleksible og rummelige samarbejdskompetencer, hvor man kan rumme forskelle og tage medansvar for at området løser udfordringer konstruktivt og resultatorienteret
 • kunne arbejde analytisk og systematisk
 • være dynamisk og udviklingsorienteret
 • være engageret, vedholdende og alligevel fleksibel
 • kunne afgrænse og holde overblik
 • kunne arbejde selvstændigt
 • kunne samarbejde internt og eksternt med forskellige samarbejdspartnere og interessenter

Ansvarsområder, fagområder, interesseområder og netværk:

 • udvikle og samarbejde omkring udvikling og formidling af nye undervisningsforløb og -materialer indenfor de teknologier videnscenteret rummer. Herunder også digitale undervisningsforløb og – materialer, der kan tilbydes til alle erhvervsskoler
 • integration af ny teknologi i undervisningen på SOSU- og PAU-uddannelserne
 • arbejde med at opbygge og formidle ekspertviden om ny teknologi samt sikre, at faglærere på videnscentret og øvrige skoler via korte kurser m.v. opdateres i seneste viden indenfor teknologiområdet
 • bidrage med viden og koordinerende indsatser i samarbejdsprojekter og netværk på tværs af uddannelser mellem videnscentre/erhvervsskoler og de uddannelsesinstitutioner, der udbyder relevante videregående uddannelser.

Udvikling og kvalitetssikring

 • et strategisk fokus på praksisnær undervisning, som skal sikre en høj udnyttelse af videnscentrets teknologier og fysiske rammer
 • medvirke til kapacitetsopbygning på tværs af videnscentrene ved at viden dele og samarbejde om at opbygge og udvikle pædagogik/didaktik, ressourcer og netværk med henblik på at øge effekten af og forankre de indsatser, der gennemføres i forbindelse med digitalisering af uddannelserne
 • i tæt samarbejde at udvikle og afprøve nye former for samarbejde om bl.a. ny teknologi og talentudvikling mellem erhvervsskoler, virksomheder og andre uddannelsesinstitutioner

Netværk, samarbejde og møder

 • etablering og aktiv deltagelse i faglærernetværk for erhvervsskolerne mellem videnscentrene og øvrige skoler med uddannelser inden for videnscentrets område. Herunder arbejde med faglærernes didaktiske kompetencer i brugen af digitalisering og teknologi i undervisningen
 • understøttelse af teams på SOSU Nord, så velfærdsteknologi, bæredygtighed og videnscenterets aktiviteter implementeres i organisationen og i undervisningen på SOSU Nord.

Strategiske mål

 • at profilere videnscentret som en stærk samarbejdspartner for både interne og eksterne interessenter
 • at bidrage til at velfærdsteknologi og bæredygtighed bliver integreret i SOSU Nords uddannelser – både SOSU og Pædagogisk Assistentuddannelse.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er en fast stilling på gennemsnitlig 37 timer ugentlig med opstart den 1. august 2022.

Løn og ansættelsesforhold efter cirkulære om organisationsaftale for ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler).

Stillingen vil være grundlønsindplaceret fra løntrin 1 – 3 inkl. centralt aftalt undervisningstillæg. Lønniveauet ligger mellem kr. 346.000 – kr. 402.000 årligt. Hertil kommer lokalt aftalt undervisningstillæg på kr. 14.441,73 årligt samt evt. kvalifikationstillæg.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Ansøgningsfristen er fredag den 17. juni 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 21. juni 2022 fra kl. 10.00.

Vil du høre nærmere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Pædagogik, Læring og Udvikling, Jeanette Lützhøft på mail jesl@sosunord.dk eller Videnscenterchef Henrik Steenstrup på mail heup@sosunord.dk

Sådan søger du:
Synes du ovenstående lyder som en spændende udfordring, ser vi frem til at høre fra dig.
Send os din ansøgning, CV og relevante bilag via skolens hjemmeside: www.sosunord.dk under ledige stillinger.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.