Mød en koordinator

I den kommende tid vil du møde en række af vores koordinatorer/konsulenter, som har deres daglige gang ude på social- og sundhedsskolerne. Du vil høre mere om hvem de enkelte er, og hvad de er optaget af

Denne gang møder du Thomas Eggersen, som er videnscenterkoordinator på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens.

Hvor lang tid har du været i videnscentrets

Jeg har været ansat i videnscentret siden starten i 2018 og jeg har været ansat på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens siden 2008.

Hvad er du optaget af/hvad arbejder du med i videnscentret?

Jeg har i de sidste par år blandt andet arbejdet som projektleder på udviklingsaktiviteter indenfor VR samt valgfaget teknologiforståelse. Men da jeg har det meste af min arbejdsnorm i videnscentret, så har jeg løbende været involveret i mange af videnscentrets aktiviteter.

Lige nu er jeg koordinator på den store udstyrspulje som videnscentrene på vegne af skolerne har fået bevilget. Jeg er også engageret i nye VR-aktiviteter, hvor vi blandt andet skal udvikle 4 nye VGS (Virtual Gaming Simulation) scenarier til brug på SOSU-skolerne samt diverse andre projektgrupper.

Hvordan får du implementeret teknologier/projekter/aktiviteter?

Jeg er ud over min rolle i Videnscentret også skoleansvarlig for velfærdsteknologi på SOSU FVH, hvor jeg blandt andet sammen med skolens ambassadørkorps(består af 7 medarbejdere, fordelt på skolens 4 matrikler) står for implementeringen af velfærds- og læringsteknologi i undervisningen.

I 2022 kommer vi til at arbejde med 3 fokusområder på SOSU FVH ift. implementering, hvilket bliver borgerrettede velfærdsteknologier/udstyrspuljen, valgfaget teknologiforståelse samt øget brug af VR i undervisningen.

Vi kommer til at arbejde med konkrete handleplaner for hver af de 3 fokusområder og vil løbende lave effektmåling på handleplanerne.

Hvad ser du frem til at arbejde med i videnscentret?

Jeg synes, vi har mange interessante opgaver foran os i VFV i 2022. Personligt glæder jeg mig til at få udviklet flere nye VGS-scenarier til brug i undervisningen, men også mange af videnscenterets projekter og aktiviteter bliver spændende at følge og arbejde med i.

På hvilken måde gør Videnscentret en forskel på din skole?

Vi har som tidligere omtalt i 2022 3 centrale fokusområder i vores arbejde med velfærds- og læringsteknologi på SOSU FVH. Og i forhold til netop disse 3 områder, har det for os stor betydning af VFV udvikler undervisningsmaterialer og programmer som vi efterfølgende skal have implementeret på vores lokale Moodle platform Elev Share.

Hvad har du været særlig glad for at bruge ved videnscenterportalen?

Kigger vi på 2022 så vil alt materiale omhandlende skolens 3 fokusområder være relevante for os som organisation. Så det være sig både undervisningsmateriale, nye VR-scenarier og programmer samt instruktionsfilm m.m.

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenVidenscenterkoordinatorteg@sosufvh.dk