Nu har du mulighed for at deltage i et unikt uddannelsesforløb Kurs, Koordinering og Commitment til dig og dine kollegaer på alle SOSU-skoler i Danmark.

I samarbejde med konsulenthuset UKON A/S har vi udviklet et unikt og skræddersyet uddannelsesforløb med fokus på at styrke dine individuelle kompetencer til at organisere – og lede processer og samarbejde i implementering. Forløbet vil samtidig styrke dine og skolernes kollektive kompetencer til at vi, i hele sektoren, kan styrke hinandens arbejde med implementering – og lære af hinandens gode erfaringer.

Uddannelsesforløbet Kurs, Koordinering og Commitment har fokus på praktiske værktøjer, metoder og tilgange til dagligdagen på skolen. Vi vil arbejde med konkrete implementeringscases fra videnscentret gennem hele forløbet og involvere skoleledelserne som direkte sparringspartnere på og mellem uddannelsens moduler.

Alle deltagere arbejder mellem modulerne med action learning processer i egen organisation. En action learning proces vil typisk omfatte implementering af én eller flere konkrete videnscentrets aktiviteter.

Uddannelsesforløbet afvikles i perioden marts-november 2022.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af 4 moduler á 2 dage. Alle moduler afholdes som internat.

Modul 1a og 2a er obligatoriske grundmoduler – og vi forventer, at du ved tilmelding til forløbet har sikret dig, at du kan deltage i disse moduler.

Modul 1b og 2b er valgfrie overbygningsmoduler, hvor du kan vælge at deltage i det ene eller begge moduler eller helt fravælge modulerne, hvis det ikke er en mulighed for dig eller din organisation, at du deltager i hele forløbet.

Uddannelsesforløbet certificeres af konsulenthuset UKON A/S, og du modtager et certifikat pr. gennemført modul plus et certifikat for det samlede uddannelsesforløb, hvis du deltager i alle 4 moduler.

Målgruppe

Forløbet er målrettet personer, som er operationel leder/ansvarlig for skolens teknologiske og/eller didaktiske udviklingsprocesser, videnscenterkoordinator på skolen med ansvar for at sætte gang i implementeringen af videnscentrets tiltag, ambassadør eller ildsjæl med engagement i nytænkning og personer som har en nøglerolle i implementeringen af videnscentrets tiltag.

Tilmelding

Vi har plads til max. 30 deltagere på forløbet – og pladserne tildeles efter først til mølle princippet.

Du tilmelder dig forløbet ved at udfylde tilmeldingsformularen og sende den udfyldte formular til vores implementeringskonsulent Peter Wendelbo (pwj@sosuh.dk).

Tilmeldingsfrist er den 10. januar 2022.


Har du spørgsmål vedr. uddannelsesforløbet kan du kontakte videnscenterchef Henrik Steenstrup og Maj Britt Weidinger eller implementeringskonsulent Peter Wendelbo.