Videndeling på tværs af erhvervsskoler

Simulation kan anvendes i flere sammenhænge og ikke kun inden for SOSU-verdenen.

En landbrugsskole var interesseret i at vide mere om simulation som pædagogisk metode og havde i den forbindelse inviteret videnscenterkoordinator Lone Secher til at holde oplæg om simulation til deres uddannelsesdag for landbrugsskolelærere.

Lærerne fik introduktion til simulationsbaseret læring i en erhvervsskole kontekst. Underviserne blev aktivt inddraget i briefing samt feedback- og debriefingsmetoder. Lærerne oplevede på egen krop et simulationsscenarie og medvirkede i den efterfølgende debriefing. Scenariet omhandlede praksisnære udfordringer i en landbrugsvirkelighed. Lærerne fik øjnene op for, at de via scenarier kunne øve færdigheder og få styrket deres kompetencer i et trygt læringsmiljø.

Dagen var ifølge Lone Secher: “udbytterig med høj energi, masser af motivation og hvor undervisere fra en anden erhvervsfaglig uddannelse gav udtryk for at simulationsmetoden med sikkerhed kan anvendes ved landbrugselever“.

I Videnscentret har vi fokus på simulation som en arbejdsmetode – det er en måde hvorpå elever kan træne og øve færdigheder i et trygt miljø, hvor det er okay at begå fejl og simulation gør det lettere for elever at håndtere forskellige situationer.

Har du spørgsmål?

Lone SecherVidenscenterkoordinatorlose@sosunord.dk