Hvert videnscentre får tildelt 6 mio. kroner til bæredygtighed og grøn omstilling

Partierne bag finanslovsaftalen (Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet) for 2021 og aftale om stimuli og grøn genopretning af 6. december 2020 vil tydeliggøre den grønne omstilling som et formål for erhvervsuddannelserne. Der udmøntes 100 millioner kroner i 2021 til tre indsatser, der skal understøtte arbejdet: opkvalificering og efteruddannelse inden for klimatilpasning og grøn omstilling.

Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 54 millioner kroner til ni videncentres arbejde med at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb og materialer med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling med henblik på bred anvendelse i erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser. Derudover skal videnscentrene bistå med kompetenceudvikling inden for bæredygtighed og grøn omstilling af undervisere på erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser.

Med den nye aftale er partierne enige om at tydeliggøre vigtigheden af erhvervsuddannelsernes bidrag til den grønne omstilling ved at indskrive øget bæredygtighed og grøn omstilling som perspektiver i formålsparagraffen for erhvervsuddannelserne ved førstkommende lovgivningsmæssige lejlighed.

Du kan læse hele aftalen på Undervisningsministeriets hjemmeside