Henrik Steenstrup ny chef

Henrik Steenstrup tiltræder den 1. november 2021 som videnscenterchef i Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark

Henrik Steenstrup kommer fra en stilling som udviklings- og innovationskonsulent i Aalborg Kommune, hvor han blandt andet har været projektleder på innovations- og teknologiprojekter, udviklet strategi inden for projekt- og innovationskapacitet og beskæftiget sig med innovationsprocesser.

Tilbage til uddannelsessektoren

Før ansættelsen i Aalborg Kommune har Henrik Steenstrup i en årrække været ansat som organisations- og ledelseskonsulent ved UCNact2learn og med ansættelsen som videnscenterchef kommer han tilbage til en sektor, som har hans store interesse. Ved UCNact2learn arbejdede Henrik Steenstrup som udviklingskonsulent og projektdesigner på både interne – og eksterne udviklingsprojekter.

Som videnscenterchef vil Henrik Steenstrup bruge sin erfaring med innovation og velfærdsteknologi til at udvikle nye projekter og undervisningsforløb målrettet social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse:

Jeg har en god værktøjskasse og viden om velfærdsteknologi og innovation, som jeg ser meget frem til at bringe i spil i Videncenter for Velfærdsteknologi. Sammen med min baggrund fra uddannelsesverdenen og min særlige interesse for undervisning, formidling og læring vil jeg gerne bidrage til at vi får skabt nogle spændende projekter og uddannelsesforløb, der giver værdi og resultater for Videnscenter for Velfærdsteknologi, SOSU-skolerne og sektoren” udtaler Henrik Steenstrup.

Vi er glade for valget af Henrik Steenstrup til jobbet, og han tiltræder på et tidspunkt, hvor strategien for de kommende års udvikling af videnscentersamarbejdet for alvor skal foldes ud på alle landets SOSU-skoler”, siger direktør Lene Kvist fra SOSU Nord, der er formand for videnscenterets styregruppe.

Hun fortsætter: ”Videnscenteret har netop udvidet sin partnerkreds til at omfatte alle SOSU-skoler, og skal gennem et tæt samarbejde med Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark virke for at generere viden om og formidle nye innovative læringsmetoder og brug af teknologi i undervisning og opgaveløsningen. Henrik Steenstrup kan bidrage med viden og kompetencer fra både underviserområdet, og det kommunale velfærdsområde, og han er en erfaren proceskonsulent, som kan formidle det altafgørende samarbejde mellem videnscenteret og SOSU-skolerne”.

Henrik Steenstrup afløser den tidligere videnscenterchef René M. Larsen som skiftede til jobbet som direktør for BK Nord a/s pr. 1. oktober 2021.