Nye AR/VR-forløb om bensår og KOL er klar til dig

Undervisningsforløbene er designet både til AR og VR. Det er en ny måde at undervise elever på.

I videnscentret fokuserer vi på at udvikle – og inddrage nye måder og metoder i undervisningsforløb til gavn for både undervisere og elever.

Et resultat heraf er at vi siden 2020 har arbejdet på at udvikle undervisningsforløb omkring pleje af bensår og pleje af borgere med KOL til social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Forløbene er udviklet som hologrammer til brug i Hololens 1 og som VR til brug i Oculus Quest. Det gør at undervisere og elever kan se en anatomisk model af et menneske og komme helt tæt på både lunger – raske og KOL og hologrammer af huden, arterielle og venøse bensår og hjertekredsløbet. Derudover vil eleverne have adgang til at kigge på flere andre organer ex. hjernen, leveren m.fl.

Både AR og VR-udgaven kan gratis benyttes af alle SOSU-skoler.

For at benytte sig af hologrammerne skal du kontakte videnscenterkoordinator Thomas K. Eggersen

E-bøger

Hvert forløb har tilknyttet en detaljeret E-bog med tekst og videoguide, som kan benyttes til undervisningen. I begge E-bøger er der mulighed for oplæsning af den skrevne tekst.

E-bogen om KOL indeholder bl.a.: lungernes opbygning, hvad er kol, diagnosticering, rehabilitering, rygeafvænning, kost, medicin og følgevirkninger

E-bogen om bensår indeholder bl.a. hudens opbygning, til sårheling, hovedtyper af bensår, lokal sårbehandling.

Find bøgerne nedenstående.

Forskningssamarbejde med Xlab Aalborg Universitet

Xlab, Aalborg Universitet har fulgt udviklingsarbejdet tæt og har samlet empiri til deres følgeforskning gennem fire afprøvninger i klasserummet på henholdsvis SOSU Nord og SOSU Esbjerg.

Hensigten med samarbejdet er at skrive en forskningsartikel om arbejdet med lave Augmented- og Virtual Reality som læringsredskab. I alt har fire social- og sundhedsskoler deltaget i følgeforskningen: Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, SOSU Nord, SOSU Esbjerg, Social- og Sundhedsskolen Syd og ZBC.

Flere undervisningsforløb i Virtual eller Augmented reality?

Foruden bensår og KOL er der gjort klar til at VFV kan udvikle flere forløb som hologrammer med bl.a. hjernen, hjertet, diagfragma og leveren.

Hvis du har spørgsmål vedr. forløbene eller arbejdet med Mixed Reality og Virtual Reality kan du kontakte tovholder og videnscenterkoordinator Thomas Eggersen

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenVidenscenterkoordinatorteg@sosufvh.dk