Videnscenter for Velfærdsteknologi får nyt logo

Videnscentrene for Velfærdsteknologi har fået nyt logo for at understøtte vores strategi 25. Logoet symboliserer nye stærke partnerskaber.

Videnscenter for Velfærdsteknologi Øst- og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark er indgået i et tæt strategisk samarbejde om at understøtte SOSU-skolerne og derved skabe en styrket sammenhæng mellem uddannelse og praksis.

Vores samarbejde er baseret på en fælles ambition, om at være innovative, synlige og værdiskabende i både individuelle og fælles indsatser, og som et led af det tætte samarbejde har vi udviklet en fælles strategi for de næste 4 år.

Til at understøtte strategien har vi udviklet et nyt fælles logo, hvor alle 13 partnerskoler er repræsenteret. Logoet er et symbol på de nye stærke partnerskaber.