SOSU er i front med læring om teknologiforståelse og digital dannelse

Begreber som teknologiforståelse og digital dannelse er de sidste år blevet centrale omdrejningspunkter på alle uddannelsesniveauer i samfundet. På Social- og sundhedsuddannelserne er det ekstra vigtigt at være på forkant med at forstå og præge de processer og fænomener, der indgår i læring af især velfærdsteknologien, som i stigende grad er blevet en del af hverdagen i omsorgs- og plejesektoren.

Et hel nyt fag – Teknologiforståelse – skal nu være med til at klæde omsorgs- og sundhedsmedarbejdere på til at imødekomme de kompetencer som fremtidens arbejdsmarked efterspørger.

Den uddannelsespolitiske interesse for teknologiforståelse og digital dannelse efterlader kommuner, uddannelsesinstitutioner samt det pædagogiske- og sundhedsfaglige medarbejdere med en række udfordringer i forhold til både kompetenceudvikling og implementering af den nye faglighed i uddannelser og fag. Både grundskoler, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser har derfor en opgave med at løfte elevernes viden om teknologierne, og samtidig styrke evnen til at tænke innovativt i forhold til både faglige, etiske og kreative aspekter i anvendelsen af teknologierne.

Nanna Højlund, næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation siger blandt andet;
Eleverne på landets Social- og sundhedsskoler skal ud at løfte en kæmpe kerneopgave for vores velfærdssamfund. Det er en opgave, der vokser i takt med at der kommer flere ældre, og mere komplekse sygdomsforløb. Teknologien og den øgede digitalisering i samfundet åbner mange nye døre, men med udviklingen følger også et stort ansvar for at medarbejderne klædes ordentlig på til at kunne håndtere de faglige og etiske aspekter i forhold til anvendelse af teknologierne. Faget teknologiforståelse spiller en stor rolle i denne sammenhæng, og jeg er glad for at fremtidens velfærdsmedarbejdere nu på et tidligt tidspunkt i deres karriere får mulighed for at tilegne sig viden og kompetencer indenfor dette vigtige område“.

Med udvikling af faget teknologiforståelse er Social- og sundhedsuddannelserne et skridt foran. Modsat mange andre erhvervsuddannelser er det nemlig ikke et lovmæssigt krav, at faget skal implementeres i undervisningen.

Lotte Dalegaard Pedersen, direktør på SOSU Syd;
Som partner i Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark er vi hele tiden optaget af at identificere, forstå og præge de muligheder og processer, der indgår i undervisning og læring af teknologiforståelse og digital dannelse. På mange af landets øvrige erhvervsuddannelser er det besluttet lovmæssigt at indføre faget Erhvervsinformatik. Det har ikke været gældende indenfor Social- og sundhedsuddannelserne, men vi har i Videnscentret, og på skolerne, været meget enige om at der er et behov for at styrke teknologiforståelsen og udvikle elevernes evne til at tænke innovativt i forhold til brugen af teknologien. Derfor har vi valgt at udvikle og implementere det som et valgfag.

Projektet om faget teknologiforståelse har også været med til at løfte de digitale kompetencer og viden om læringsteknologierne blandt underviserne på Social- og sundhedsskolerne.

Helle Bruhn, underviser på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, har deltaget i både udvikling og afprøvning af valgfaget, og ifølge hende;
Var det vigtigt for mig, at undervisningen tog udgangspunkt i praksisnære situationer, som eleverne kunne møde ude på deres arbejdspladser. Nogle gange er det meget små ting, der kan gøre en kæmpe forskel for om både borger og elev/faglært medarbejdere føler sig trygge ved at bruge teknologien, og er i stand til at tænke i muligheder i stedet for begrænsninger. Det synes jeg helt klart de scenarier, vi har testet, har vist. Jeg har selv i processen lært en masse nyt om både teknologier og det pædagogiske, didaktiske arbejde med teknologierne og digitaliseringen ind i undervisningen. Jeg glæder mig til fremover at udvikle faget i samarbejde med både elever og kollegaer i mit team, og til at sparre og videns dele med kollegaer på landets øvrige SOSU skoler.


FAKTA

Valgfaget teknologiforståelse er udviklet af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark. Pensummet i Teknologiforståelse er udviklet med afsæt i kompetenceområder og fagmål fra grundfaget Erhvervsinformatik, der er et ny grundfag i erhvervsuddannelserne. Det er beskrevet nærmere på Danmarks læ-ringsportal EMU.

Kompetenceområderne digital myndiggørelse, erhvervsrettet digital udvikling og teknologisk handleevne samt computationel tankegang er i samspil med fagets første 7 fagmål (på E-Niveau) sat i en social- og sundhedsfaglig kontekst, og danner rammen for valgfagets teknologiforståelses undervisningsmateriale.

En projektgruppe etableret på tværs af 5 social- og sundhedsskoler; Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, Social- og sundhedsskolen Fyn, SOSU Syd og Randers Social- og sundhedsskole, har udviklet, testet og tilpasset læringsmaterialet på såvel grundforløb og hovedforløbsuddannelserne gennem 2020.

Undervisningsmaterialer er udarbejdet som iPraxisforløb suppleret med Boost i samarbejde med Praxis Forlaget A/S. Alle landets social- og sundhedsskoler kan få adgang til undervisningsmaterialet ved at kontakte support@praxis.dk.

Læs mere om valgfaget her