Valgfaget Teknologiforståelse

Valgfaget Teknologiforståelse er nu tilgængeligt for alle landets social- og sundhedsskoler.

I løbet af 2020 har Videnscentret arbejdet på at udvikle valgfaget Teknologiforståelse til SOSU-uddannelserne, og den 9. februar 2021 blev det tilgængeligt for alle SOSU-skoler i Danmark.

I regi af videnscenter for Velfærdsteknologi Vest har en projektgruppe bestående af tre social- og sundhedsskoler; Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Social- og sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens og Social- og sundhedsskolen Fyn, udviklet, afprøvet og tilpasset læringsmateriale til valgfaget. Materialet er pilottestet og evalueret på GF2, SSA og SSH af undervisere på skolerne SOSU Syd, Randers Social- og sundhedsskole og Social- og sundhedsskolen Horsens.
Materialet er udviklet med afsæt i kompetenceområder og fagmål fra grundfaget Erhvervsinformatik, som er et ny grundfag i erhvervsuddannelserne.

Materialet til Teknologiforståelse udgives i samarbejde med Praxis Forlag A/S som både Boost og iPraxisforløb på deres onlineplatform, praxisOnline. Derfor har forlaget Praxis og videnscentret indgået aftale om, at alle landets social- og sundhedsskoler kan tilgå materialet til den 31/12-2024.
Er du  interesseret i at anvende valgfaget? Læs mere om hvordan du kan tilgå valgfaget her.

Mød en underviser

“Det der var vigtigt for mig, var at undervisningen tog udgangspunkt i praksisnære situationer, som eleverne kunne stå i, ude i deres praktikker” – citat af Helle Bruhn

Helle Bruhn er underviser på Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens, og har været en del af udviklingen af valgfaget. Hun fortæller blandt andet nærmere i nedenstående video, vigtigheden i valgfaget er være med til at forberede elever på SOSU-uddannelserne til fremtidens arbejdsmarked, hvor velfærdsteknologi stadig får en større rolle.

 

 

 

Valgfagets opbygning

Valgfaget varer to uger, og uge 1 og uge 2 beskæftiger sig med forskellige kompetenceområder.

I uge 1 stifter eleverne bekendtskab med kompetenceområder inden for blandt andet digital myndiggørelse, hvor uge 2 retter sig mod erhvervsrettet digital udvikling og teknologisk handleevne samt computationel tankegang. Fælles for begge uger er, at kompetenceområderne sker i samspil med Erhvervsinformatiks første syv fagmål og er sat i en social- og sundhedsfaglig kontekst.

Til uge 2 er der desuden udviklet et fjernundervisningsforløb.


Online session og kompetenceudvikling

Den 11. marts 2021 afholder Videnscentret en online session, hvor vi går i dybden med valgfaget. Der vil være oplæg fra projektgruppen, praksis og en SOSU-kontekst. Dagen afsluttes med en spændende paneldebat. Det er kl. 14-15:30, og foregår online. Læs mere og tilmeld dig her

Videnscentret vil i efteråret 2021 udbyde kurser, hvor henholdsvis læringsmaterialet til uge 1 og uge 2 bliver præsenteret og gennemgået. Kurserne vil have fokus på de pædagogiske og didaktiske intentioner med valgfagsugerne samt give mulighed for, at du som SOSU-underviser kan opøve dine kompetencer indenfor konkrete teknologier.

Kurserne udbydes den 30., 31. august og 1. september 2021 samt den 1.-3. november 2021. Mere information følger.


Teknologiforståelse er et bud på et kommende valgfrit uddannelsesspecifikt fag i social- og sundhedsuddannelserne, og er et bidrag til, hvordan I kan arbejde med elevernes teknologiforståelse og teknologiske dannelse på jeres SOSU-skole.

Læs meget mere om valgfaget på siden ‘Teknologiforståelse