Torsdagspanel - Teknologiforståelse uge 1

Dette Torsdagspanel er lidt anderledes ift. tidligere. Torsdagspanelet sendes ikke live grundet nedlukningen, men i stedet får du en række interviews omkring Valgfaget Teknologiforståelse, hjemme fra stuen.

Dagens emne

Vi har behov for at kunne tænke smartere for at kunne løse verdens udfordringer. Udfordringer, der har betydning for den kommende social- og sundhedsfaglige medarbejder.
Medarbejderen skal kunne håndtere den teknologiske udvikling og matche de teknologiske kompetencer og mindset, der efterspørges på fremtidens arbejdsmarked.

Valgfaget ”teknologiforståelse” sætter fokus på kompetencerne og dykker ned i områderne digital myndiggørelse, teknologisk handleevne, Computational tankegang og innovation og designprocesser.

Torsdagspanelet går i dybden med valgfagets uge 1, der handler om digital myndiggørelse samt om samarbejdet med Praxis Online (Forlaget Praxis) og 4 Social- og Sundhedsskoler i Vestdanmark om udvikling og afprøvning af valgfaget teknologiforståelse. Valgfaget er udviklet med afsæt i kompetenceområder og fagmål fra grundfaget Erhvervsinformatik, og med stor opmærksomhed på en social- og sundhedsfaglig kontekst.

Læringsmaterialet til valgfaget udkommer på PraxisOnline og videnscenterportalen tirsdag den 9. februar 2021.


Deltagere

Pia Vander, Social- og Sundhedsskolen FYN
Pernille Rohde, Videnscenterkoordinator, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark
Henrik Ankersø, Forlaget Praxis
Marianne Heilskov-Rousing, Social- og Sundhedsskolen Randers
Pernille Vibholm, Social- og Sundhedsskolen Randers