Skolepraktik- og EUX-elever skal udvikle VR

Videnscentret har indgået et nyt samarbejde med Zealand Business College (ZBC) omkring udvikling til Virtual Reality.

Et nyt samarbejde indgået mellem ZBC og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark skal give skolepraktikelever (SKP-elever) og EUX Velfærd elever erfaring i hands-on og i at arbejde på tværs af uddannelser.

Formål

SKP-elever fra programmøruddannelsen på ZBC skal i deres skolepraktik forløb udvikle målrettet læringsmateriale i Augmented Reality(AR) eller Virtual Reality(VR) til social- og sundhedsuddannelserne og videnscentret.
Læringsmaterialet udvikles på baggrund af en behovsanalyse, som laves mellem EUX Velfærd-elever og SKP-elever i opstarten af projektet.

Kickstart af projektet

Projektet kickstartes med en workshop den 21. oktober 2020, hvor SKP-elever og EUX-elever sammen skal lave en behovsanalyse og klarlægge hvilket og hvad for noget læringsmateriale skal udvikles i perioden. Workshoppen tematiseres ud fra den eksisterende forskning på VR-området.

I uge 46 og 49 afholder eleverne workshops, hvor de vil pilotteste deres læringsmateriale. Eleverne får løbende sparing fra Videnscentret og EUX Velfærd-eleverne, som kan inddrage og tilføre ny viden til materialet.

Projektet starter i uge 43 og afsluttes den 17. december i uge 51, hvor videnscentret sender Torsdagspanelet og præsenter læringsmaterialet.

Har du spørgsmål?

Thomas Eggersen Koordinator - Social og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens+45 21 44 68 62teg@vfvvest.dk