Undersøgelse om uddannelsesudvikling

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark er involveret i et projekt om globalt udsyn på EUD og potentialerne for uddannelsesudvikling både her i landet og ved aktiviteter i udlandet. Vi har brug for din hjælp til at afdække om projektet er relevant bredt i erhvervsskolesektoren.

I  Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark arbejder vi med det globale udsyn på fremtidens erhvervsuddannelse. Vi ser på flere parametre inden for uddannelsesudvikling, som er relevante for SOSU-uddannelserne.

I 2020 gennemførte vi en spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsskoleelever i Brasilien, Indien og Vietnam – tre af verdens store vækstmarkeder. Det medførte mere end 4500 besvarelser, som viser elevernes syn på, hvad de mener er en god uddannelse, ønskede uddannelsesrammer og brug af digital teknologi i erhvervsuddannelsen.

Formålet med undersøgelsen er at fokusere på hvilket potentiale, dette giver danske erhvervsskoler, danske social- og sundhedsskoler, og hvor der er sammenfald mellem elevernes ønsker og præferencer.

Praktisk information

Målgruppe: I alt tre repræsentanter fra en erhvervsskole. Minimum én repræsentant fra ledelsen (med økonomisk ansvar for skolens udviklingsaktiviteter) og øvrige relevante svarpersoner kan være internationale koordinatorer, projektledere, udviklingsledere, internationale praktikvejledere etc. Repræsentanterne skal hver individuelt besvare skemaet.

Varighed: Undersøgelsen tager 10-15 min.

Vi håber, du vil deltage. Din besvarelse vil være en del af datagrundlaget til fremtidig udvikling af uddannelser.

Link til undersøgelsen

Efter undersøgelsen

Når vi har indsamlet data fra alle erhvervsuddannelser i Danmark, vil vi invitere dig og øvrige repræsentanter til at deltage i et fokusgruppemøde, hvor i vil få præsenteret datakonklusionerne fra undersøgelsen. Samtidig ønsker vi at få skabt en dialog omkring et muligt samarbejde om fremtidig uddannelsesudvikling i et globalt perspektiv.

Vi vurderer, at der er store muligheder i samarbejdet med de globale partnere – både som inspiration til vores egne uddannelser, i nye projekter og partnerskaber og i forhold til uddannelseseksport.