Valgfaget Teknologiforståelse

På baggrund af en arbejdsmarkedsundersøgelse er Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark (VFV Vest) begyndt at udvikle valgfaget Teknologiforståelse, hvis hensigt er at imødekomme de kompetencer og kvalifikationer, som efterspørges ved kommende SOSU-elever og PA-elever.

Tilbage i 2019 foretog VFV Vest en arbejdsmarkedsundersøgelse, som gav et indblik i de kompetencer, der efterspørges hos samarbejdende social- og sundhedsskoler, samt samarbejdspartnere i  kommuner og regioner i en social- og sundhedsfaglig kontekst.
Vi vil anvende det indblik og erfaringer, vi gjorde os i undersøgelsen og implementere det i et nyt uddannelsesspecifikt fag, som skal udbydes til hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelserne og pædagogisk assistent uddannelsen. Valgfaget får navnet ‘Teknologiforståelse’ og vil imødekomme det behov, som SOSU-elever og PA-elever vil møde på deres kommende arbejdsplads.

Valgfaget Teknologiforståelse forventes at ende ud ved en vejledning/guidelines og materiale til landets SOSU-skoler og som kan bruges til afviklingen af 2 uger valgfagsuger om teknologiforståelse i SOSU-regi.

Formål

VFV Vest vil udvikle to nye valgfag, der sikrer at eleverne opnår teknologiforståelse og teknologidannelse på hovedforløbet til SSA, SSH og PA-uddannelsen.

Undervisningsforløb

Vi uploader løbende undervisningsforløb, som er tilknyttet valgfaget teknologiforståelse, og lige nu tilbyder vi følgende forløb:

Har du spørgsmål?

Thomas EggersenKoordinator+45 21 44 68 62teg@vfvvest.dk