Opkvalificering af sundhedsfagligt personale

I et samarbejde på tværs af Region Nordjylland, NordSim, SOSU Nord, Laerdal og videnscentret er det muligt at opkvalificere sundhedsfagligt personale til pandemiafdeling

Region Nordjylland og NordSim (Center for færdighedstræning og simulation, Aalborg Universitetshospital) har udviklet et endagskompetencekursus for at kvalificere sundhedsfagligt personale til pandemi sengeafsnit.

SOSU Nord (værtsskole for Videnscenter for Velfærdsteknologi) har i den forbindelse stillet både lokaler og SOSU-undervisere, som alle er uddannet intensiv sygeplejersker, til rådighed. Underviserne har modtaget særlig målrettet undervisning af NordSim og vil torsdag d. 26. marts i dag være ansvarlig for opkvalificering og uddanne sundhedfagligt personale. Undervisningen følger Ministeriernes vejledninger omkring hygiejne og påkrævet afstand.

På endagskurset vil de blandt andet træne luftvejshåndtering, trachestomipleje og centrale og perifere venekatetre.

 

Færdighedstræning og simulationsdukker

En del af kurset vil bestå af færdighedstræning og der har vi, i videnscentret, tilbudt og bidraget med teknologier og simulationsudstyr som manikindukken Nursing Anne Simulator og førstehjælpsdukken Little Anne QCPR  i forbindelse opkvalificering.

Vi har tidligere afholdt kurser omkring simulationsdukker og Nursing Anne for SOSU-undervisere, og derfor er vi utroligt glade for at have givet underviserne de rette kompetencer til at varetage den kommende færdighedstræning.

anne klar

Videnscentret har desuden været i dialog med Laedal Medical omkring fornødne produkter til kurset og de bidrog straks med deres Airway Management Trainer – indøvelse af færdigheder i luftvejshåndtering.

Vi er stolte af at videnscentrets ressourcer og samarbejspartnere bidrager med teknologier for dertil at styrke sundshedspersonalets kompetencer i den kommende tid.

Undervisningsvideo

Foruden færdighedstræning består kurset af undervisningsvideoer, som Nordsim har udarbejdet med særligt henblik på COVID19. Videoerne omhandler blandt andet luftvejshåndtering – se videoerne på nedenstående link: