Nationalt Faglærernetværksmøde

Hvad er VR? Hvordan knytter VR sig til elevernes læringsproces? Og hvilke muligheder byder VR helt konkret på – relateret til den SOSU faglige kontekst? Disse spørgsmål og mange andre perspektiver til Virtual Reality blev præsenteret, diskuteret og afprøvet ved det første Nationale faglærernetværksmøde i regi af Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark og Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark den 29. august på SOSU Fyn.

50 faglærer mødte op til videndeling og inspiration til inddragelse af Virtual Reality (VR) som støtte ved elevernes læringsudvikling og oplevelse i så praksisnære situationer som muligt.

Faglige oplæg og workshops

Dagen vekslede mellem faglige oplæg og workshops. Vi hørte oplæg fra følgende:

Torben Koue tog afsæt i Albert ”Skip” Rizzos viden , – en af verdens førende forskere inden for klinisk VR.

Mark Arpe Mortensen fra SOSU Syd inddrog på inspirerende vis deltagerne i SOSU Syds DIGI-teck kontekst på SOSU uddannelserne og kom med spændende eksempler på anvendelsen 360 graders kamera og teknologier knyttet til VR.

Anna Cathrine Kjeldsen fra SOSU STV udfoldede empirisk erfaring og refleksioner over – er det muligt gennem brug af VR-teknologier at forsøge at påvirke elevernes motivation for tilegnelse af læring og forandringsprocesser.

oplæg oplæg oplæg

Ved de to workshops blev der interageret med vores virtuelle ViVA platform, der er udviklet til uddannelse i SOSU-sektoren.

Deltagerne kunne blandt andet opleve og selv prøve at give Ella (en ældre virtuel dame) et bad eller se et scenarie, hvor de oplever verden som en borger med Alzheimers demens. Ved Videnscenter for Velfærdsteknologi Østdanmark afprøvede deltagerne VR Oculus Quest brillen – hvor man interaktivt skulle hjælpe en sengeliggende kvinde, og forholde sig til hygiejne, lejring, nedre toilette, trygsår og svamp. I scenariet er der mulighed for at den læringsmæssige dimension og taksonomi øges.

Dagen emmede af masser af spændende dialoger og networking.

workshop oplæg


Materiale fra dagen

Hvis du er interesseret i deltagernes oplæg, og se nærmere på, hvad de talte om, kan du finde deres præsentationer og materiale fra dagen her.