Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har fået udgivet artiklen A Pedagogical Model for Teaching and learning in Nursing i International Journal of Nursing and Health Care Research.

Artiklen har sit fokus på hvordan brugen af pædagogik og simulation i undervisningssammenhæng kan være til at give eleverne en øget tryghed som danner bedre basis for indlæring. Hertil er der givet en udredning for hvilke udfordringer og muligheder, som dette kan løses i forbindelse med SOSU-uddannelserne.

Et simulations scenarie kan blandt andet være med til at skabe en større forståelse for hvordan eleverne skal interagere på bedst mulig vis i en given plejesituation.

Simulation kan blandt andet genskabe forskellige virkelighedstro plejesituationer. F.eks. omkring pleje af en borger med diabetes eller en samtale med en borger der har en psykiatrisk lidelse. Dette er med til at ruste eleverne, både i forhold til udførelse af opgaven og samtaler med borgeren. Dette skaber en større tryghed for eleverne, hvor de har mulighed for at afprøve forskellige scenarier, inden de står overfor dem ude i virkeligheden.

Artiklen er forsket og skrevet af Ph.d. og direktør for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens Hanne Elisabeth Helleshøj, som blandt andet har en baggrund som sygeplejerske med udbyggende studier inden for psykologi og med en ph.d i teoretisk pædagogik.

 

Du kan læse artiklen her : A Pedagogical Model for Teaching and learning in Nursing