Virtual Reality skal løfte fremtidens velfærd

Pre Launch af VR-lejlighed med Cadpeople

Hvad er VR-lejligheden?

VR-lejligheden er en virtuel ældrebolig med 15 forskellige velfærdsteknologier, nogle med tilhørende speak og nogle med instruktions- og informationsvideo til. Derudover er det også muligt at interagere med tre af teknologierne, og her kan eleven træne brugen af teknologien i trygge rammer.

VR-lejligheden kan også tilgås i en demens-version, hvor eleven får oplevelsen af de synsforstyrrelser, som demens kan føre med sig.

VR-lejligheden kan både tilgås fra Oculus Rift (hvor eleven kan interagere med teknologierne) og Oculus Go (hvor eleven kan bevæge sig rundt uden interaktion) men også fra en computer, hvor platformen er installeret.

 

Hvad er ambitionen?

Ambitionen med VR-lejligheden er, at fremtidens SOSU-medarbejdere kan træne brugen af velfærdsteknologier. Det skal ikke ses som en erstatning for ”varme hænder”, men tværtimod ses som et supplement, så eleverne har mulighed for at være trygge ved de teknologiske redskaber og hjælpemidler, så de kan rette deres fokus på omsorg og nærvær for borgeren. Visionen med projektet er, at Virtual Reality skal bidrage med at løfte vores velfærd i fremtiden.

 

Hvor langt er vi?

Mandag den 17. december havde Videnscenter for Velfærdsteknologi og Cadpeople pre launch af VR-lejligheden. Her blev lejligheden præsenteret for og afprøvet af videnscenterets koordinatorer, som for første gang så lejligheden i sin helhed. Efterfølgende havde koordinatorerne mulighed for at give feedback.

Nu er det kun finjusteringer, der mangler, og i januar 2019 skal lejligheden gennemtestes, inden vi er klar til at lancere den.