Velfærdsteknologisk dannelse hos SOSU Herning elever

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark havde den 5. december besøg af 22 Social- og sundhedshjælper elever og deres underviser fra SOSU Herning.

Eleverne arbejdede med temaet velfærdsteknologi og var i den sammenhæng optaget af at møde og få hands-on på både borgerrettede- og læringsteknologier.

Eleverne mødt op med stort arrangement og motivation. De var både nysgerrige og reflekterende i forhold til velfærdsteknologierne, eleverne gik ”om bord i alle teknologierne”. Videnscenterkoordinator Lone Secher siger: ”Jeg vil sige, at de super godt på vej i deres teknologiske dannelse.”

 

Også fra SOSU Herning lyder der positive fortællinger om dagen. Underviser Susanne Hvid fortæller om besøget:

Det var meget spændende at være på besøg.
I smittede mine elever med Videnscenterets engagement og imødekommenhed.
Alle elever havde en dejlig tur, hvor de fik vendt en lidt negativt indstilling og modstand imod læring om velfærdsteknologi til at være engagerede elever resten af ugen.
De nævner især at det var dejligt at Videnscenterkoordinator Lone lavede oplæg inden vi kom ind i lab. Således de blev indført i, hvad der var gået forud og hvad det var de skulle til.
De bruger ordene: ”lærerigt, givende, fængende”
Susanne Hvid
Underviser, SOSU Herning

Eleverne prøver kræfter med Manuax "den stærke hånd" og ELISSpoon, en ske med nivelleringsfunktion

Én af eleverne kæler for dinosauren Pleo

Eleverne hører om, og får lov at prøve Virtual Reality