Forskning i velfærdsteknologisk dannelse

Videnscenterets viden om velfærdsteknologi og læring er både forskningsbaseret og erfaringsbaseret. Ph.d. studerende Sissel Kondrup Bach forsker i velfærdsteknologisk dannelse og transfer fra skole til praktik. De første feltundersøgelser i forskningsprojektet skudt i gang.

I Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark har vi fokus på at bidrage med og tage afsæt i forskningsbaseret viden. Som Ph.d.-studerende i Videnscenteret er det min arbejdsopgave at drive forskningsprojektet Velfærdsteknologisk dannelse – et aktionsforskningsprojekt mellem skole og praktik. Projektet har i den overordnede ramme fokus på, hvilke pædagogiske, herunder didaktiske metoder og værktøjer, der kan understøtte undervisningen på det velfærdsteknologiske område med fokus på at skabe grobund for velfærdteknologisk dannelse hos SOSU-elever. Desuden er der i projektet fokus på, hvordan transfer på det velfærdsteknologiske område understøttes mellem skole- og praktikforløb.

 

Projektets to spor

Helt konkret består projektet af to spor: 1) En række feltundersøgelser, hvor jeg tager på besøg som deltagende observatør i en række undervisningsforløb og på praktiksteder. Jeg har i november 2018 været afsted på mit første besøg, hvor projektet og jeg blev taget utroligt godt og nysgerrigt imod.

2) En aktionsforskningsdel, der starter i efteråret 2019. Med afsæt i en række workshops skal en aktionsforskningsgruppe bestående af undervisere og praktikvejledere være med til at undersøge, udfordre og skabe viden om, hvilke pædagogiske og didaktiske metoder og værktøjer, der kan anvendes i undervisningen på det velfærdsteknologiske område. Udgangspunktet for aktionsforskningen er, at deltagerne selv er med til at definere, hvad udfordringerne er, og hvordan de skal og kan undersøges.

 

Hvorfor velfærdsteknologisk dannelse? 

Hvorfor er den velfærdsteknologiske dannelse vigtig? Fordi dét at blive klædt på til at håndtere den teknologiske udvikling, der har indflydelse på SOSU-området, handler om mere end blot at kunne tænde og slukke for støvsugerrobotten, spiseteknologien eller det telemedicinske udstyr. Det handler fx om at være i stand til at reflektere over, i hvilke situationer – hvor og hvornår – det vil give mening at anvende en bestemt teknologi, og hvem det giver mening for på hvilken måde.