Videnscenterets samarbejde med SOSU Østjylland

Videnscenteret støtter op om de aktiviteter, som SOSU-skolerne har. På den måde indgår vi i dialog og videreformidler viden om velfærdsteknologi i en lærings- og SOSU-faglig kontekst.

De mobile udstyrspakker og pop-up på SOSU Øst

Videnscenter for Velfærdsteknologi tilbyder i februar og marts, at komme ud på SOSU-skolerne til et pop-up. Vi pakker bilen med vores mobile udstyrspakke, som indeholder en lang række velfærdsteknologier, og kører hen til skolen, så elever, undervisere og andre interesserede samarbejdspartnere kan få hands on erfaring og sparring om velfærdsteknologier. Læs mere om pop-up, og hvordan du booker Videnscenteret til at komme ud på din skole her.

Én af de skoler, som vi skal ud at besøge i det nye år, er SOSU Østjylland, og vi glæder os meget til endnu mere lærerigt samarbejde.

Study messe Aarhus 

Torsdag den 15. november deltog Videnscenteret på Studymesse i Aarhus, hvor vores opgave var at støtte op om SOSU Østjyllands messedeltagelse og tiltrække flere potentielle elever til standen.

Direktør for SOSU Østjylland, Anette Schmidt Laursen fortæller om samarbejdet med Videnscenter for Velfærdsteknologi på studymessen i Aarhus:

Forud for messen var der er en god dialog med medarbejderne fra Videnscenteret for velfærdsteknologi. Dialogen gik på, hvilke teknologier de kunne medbringe, der kunne supplere det, vi i forvejen havde med på standen og hvordan de kunne tilføje noget additionelt.

De medbragte forskellige teknologier inden for personlig pleje, kommunikation, transport og simulation.

Standen var meget besøgt og der var stort set altid kø for at afprøve de medbragte teknologier. Vi oplevede desuden, at mange elever kom tilbage til hallen/standen for at prøve tingene igen.

Medarbejderne var rigtig gode til at instruere og fortælle om anvendelsen af alle de medbragte ting.

 Deltagelsen af VFV vest på vores stand bidrog til en rigtig god oplevelse af SOSU faget og til at flere elever fik mod og lyst til at afprøve noget.
Anette Schmidt Laursen
Direktør, SOSU Østjylland

Videnscenterkoordinator Lone Secher fortæller om dagen:

Videnscenteret teknologier blev i forbindelse med SOSU Østjyllands stand velbesøgt med interesserende unge – de var særligt optaget af de mange læringselementer, som både GreenScreen og Virtual Reality giver. Der var masser af dialog med de unge, og de reflekterede og forholdt sig til etisk spørgsmål og udviklingen af muligheder inden for velfærdsteknologi.
Lone Secher
Koordinator, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark