Ambassadørkorpset starter op

Hvad er Ambassadørkorpset?

Ambassadøren repræsenterer Videnscenteret for Velfærdsteknologi Vestdanmark, og det er ambassadørens primære rolle at sprede positivt kendskab herom.

Ambassadørkorpset er en on-going aktivitet, som ikke afsluttes men derimod udvikles, således at kendskabet til Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark udbredes mere og mere særligt i Erhvervsuddannelses regi.

I forbindelse med opbygning af SOSU Nords og Videnscenterets Læringscenter er det af stor værdi, at det nyetableret lokale ambassadørkorps udvikles og inddrages fra start af. Sådant at der kan trækkes på viden, fagligheder og erfaringer fra undervisere helt fra opstart ligesom derfra Videnscenteret kan bringes ny viden, kompetencer og refleksioner til ambassadørkorpset. Det vil give et godt fundament og afsæt til, at arbejdet med Læringscenteret herunder velfærdsteknologi kan udbrede sig solidt og ”hurtigt” rundt i hele organisationen.

 

Første møde for SOSU Nords ambassadørkorps

Den 30. oktober 2018 afholdte Videnscenteret en præsentation for SOSU Nords undervisere, som netop skal vore repræsentanter for Videnscenterets ambassadørkorps udadtil.

Der er planlagt tre møder inden jul, hvor temaet vil være indkøb af SOSU Nors/Videnscenterets nyetablerede atrium.

Materialet fra det første møde kan ses her