Samarbejde med UCN og UCL

I forlængelse af, at Videnscenter for Velfærdsteknologi har en række udviklingsprojekter med uddannelsesinstitutioner, besøgte UCN’s Offentlige Administrationsbachelor Videnscenteret den 25. maj. Videnscenterleder René M. Larsens præsentation på dagen kan ses her

Besøget den 25. maj har mundet ud i et konkret udviklingsarbejde i form af at lave en formaliseret samarbejdsaftale omkring dette forløb. En samarbejdsaftale mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Social og Sundhedsskolen Fyn blev udarbejdet på et møde den 23. oktober. Du kan se præsentationen af Videnscenterets arbejde fra mødet her

Formålet med samarbejdet mellem UCL og SOSU Fyn er at undersøge og udbrede brugen af de digitale muligheder, som VR/AR-teknologien tilbyder, hvor pædagogiske og didaktiske overvejelser kommer i spil og konkrete eksempler på læringsmiljøer belyses.

Efter mødet i oktober arbejdes der videre med projektet og andre mulige samarbejdspartnere.