Simulationsgruppen på Fyn lærer SIMpad at kende

Onsdag den 29. august og fredag den 26. oktober havde simulationsgruppen på SOSU Fyn besøg af Laerdal. Laerdal introducerede og underviste gruppen i Videnscenterets SIMpad stationer.

Der blev afprøvet scenarier og trænet anvendelse og opsætning af SIMpad plus, kamera og Laptop.

Med SIMpad stationerne kan færdighedstræningen standardiseres. Eleverne træner færdigheder i forhold til procedurer omkring eksempelvis manuel blodtryksmåling eller medicin dispensering. Der kan altså arbejdes med konkrete læringsmål og færdigheder løsrevet fra helheden.

Vi var optaget af, at eleverne har mulighed for at optage/filme deres færdighedstræning. Efterfølgende kan de via udstyrets datalog gå tilbage i scenariet og bruge loggen i forhold til selvevaluering eller debriefing.

Vi ser frem til at udforske og prøve SIMpad stationerne i undervisningen -og yderligere at udvikle scenarier der kan anvendes på både grundforløb, hovedforløb og efter og videreuddannelse.