Videnscenteret på besøg hos Undervisningsministeriet

Den 13. august 2018 var Videnscenter for Velfærdsteknologi inviteret til København af Undervisningsministeriet for at indgå i dialog om Center for anvendelse af IT i undervisningen på erhvervsuddannelser.

Videnscenteret var blevet bedt om at dele ud af sine erfaringer som nyopstartet center. Undervisningsministeriet var blandt andet interesseret i:

• Hvordan et videnscenter kan skabe spredning i hele erhvervsskolesektoren.
• Hvordan vi har startet centeret op.
• Hvordan vi sikrer, at vores produkter har relevans på tværs af skoler og på tværs af fag.
• Hvordan vi udvikler materialer og læringsforløb.

Videnscenterleder René M. Larsen kunne desværre ikke deltage personligt på mødet – men i bedste teknologiånd havde Videnscenteret lavet en video, hvor René præsenterer centeret og processen med opstarten.

Efterfølgende var René til rådighed på telefon til yderligere kommentarer, spørgsmål og dialog.

Se præsentationsvideoen fra dagen