INACSL-konferencen i Toronto

I juni deltog vi i INACSL-konferencen i Toronto for at blive opdateret på den seneste nye viden om simulation.

Simulationen var i centrum, da delegationen fra Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark besøgte International Nursing Association for Clinical Simulation & Learning Conference i Toronto i juni.

Her skulle koordinatorerne udforske fremtidens simulation og strategier til at integrere ny teknologi i uddannelserne og praktikken.

Til åbningen bød Justin Trudeau – Canadas premierminister – velkommen til alle deltagerne og takkede dybtfølt alle sygeplejerske, sundheds- og velfærdspersonale for det store arbejde, og den omsorg de bidrager med til samfund i hele verden.

Virtuel Gaming Simulation (VGS)

Hele teamet deltog den første dag i en tour på George Brown College, hvor vi blev præsenteret for virtuel gaming simulation (VGS).

VGS kan give elever mulighed for at “træne”, reflektere og forholde sig kritisk til kommunikation mellem borger og den sundhedsprofessionelle, samt samarbejde og klinisk beslutningstagen ud fra videooptagede scenarier.

I videoen er eleven en sygeplejerske, som “i et spil” skal tage den rigtige beslutning for sygeplejerskens næste træk i plejen, kommunikationen eller i samarbejdet.

VGS er interessant, fordi metoden kan bringe eleven ind i specielle plejesituationer, som de måske ikke møder så ofte i praktikken. Eleven kan fejle i sin øvelse uden at blive kigget over skulderen, da eleven kan arbejde med VGS via en telefon, iPad eller computer, når de selv har tid og mulighed.

 

Debriefing efter simulation

George Brown College havde også undersøgt forskellige former for debriefing, som er det sidste trin i simulationsprocesen, hvor man og reflekterer over simulationen.

George Brown College fremlagde evalueringsresultater, der viste effekten af personlig debriefing over for virtuel debriefing og skriftlig debriefing.

Her viste deres forskning, at en personlig debriefing scorede højest, skarpt forfulgt af den virtuelle debriefing, mens en skriftlig debriefing viste sig mindst virkningsfuld.

Det gav os alle god inspiration til at se på, hvordan vi fremadrettet kan arbejde videre med forskellige former for debriefing. Bl.a. øvede vi os selv i debriefing ved at benytte metoden hver aften, når vi skulle evaluere på dagen, og det vil vi fortsætte med i det fremadrettede teamarbejde.

Vi fik generelt masser af nye input, som vi er i fuld gang med at implementere, og vi er allerede i sving med nye innovative partnerskaber.

I den nedenstående video fortæller videnscenterleder René M. Larsen om konferencen, besøget i Toronto og vigtigst af alt – hvad har vi lært og hvordan bringer vi det med videre i videnscentret.