René Martin Larsen ny leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi

René tiltræder stillingen som leder af Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark pr. 1. marts. Hans base bliver værtsskolen SOSU Nord i Aalborg, hvor hans internationale udsyn og hans store erfaring med etablering af nye afdelinger og initiativer på uddannelsesområdet skal bidrage til at sikre et solidt fundament for Videnscentret.

Renés vision er, at videnscentret skal bidrage til at forbedre velfærden i Danmark og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø for velfærdsmedarbejderne.
“Det skal vi gøre i form af velfærdsteknologi fra ind- og udland, som kan forbedre livskvaliteten for borgeren, og som kan lette arbejdsopgaverne for velfærdsmedarbejderen”, udtaler René Martin Larsen og fortsætter: “Men nøglen er kompetencerne til at få det implementeret, så de varme hænder kan bruges, hvor KUN de kan bruges.”

Ved at koble viden og kompetencer fra SOSU-skolerne og deres samarbejdspartnere skal centeret levere det bedste i form af læring, undervisning og forskning, når fremtidens velfærdsmedarbejdere uddannes.

Velfærdsteknologi og læring
“I første omgang handler det om læring fx via simulation og virtual reality. Hvordan eleverne bruger velfærdsteknologi til at lære, og hvordan de lærer at bruge velfærdsteknologierne, så de formår at bringe dem i spil, hvor det er relevant”, udtaler René Martin Larsen.

En af tankerne med Videnscentret er, at eleverne fx via simulation og virtual reality kan være fysisk aktive i et læringsrum, hvor de kan øve sig på en situation, som ligner virkeligheden, men hvor der er plads til at lave fejl. På den måde forbereder de sig ved hjælp af velfærdsteknologi til praktikken i den virkelige verden. Samtidig får de også viden om de nyeste velfærdsteknologier, som efterspørges på fremtidens arbejdsmarked.

Baggrund i byggebranchen en fordel
René ser det som en stor fordel, at han kommer fra en lidt anden branche.

“Med min baggrund som bygningskonstruktør bliver det tydeligt fx i arbejdet med plejehjem, hvor vigtig velfærdsteknologi er for både livskvalitet og for selve SOSU-faget. Jeg kommer med friske øjne og ser tingene fra en anden vinkel. Videnscentret har potentiale for en rigtig stor berøringsflade, og jeg ser frem til at etablere et stærkt netværk, som kan bringe videnscentret tættere på målet – både ift. kompetenceudvikling og implementering af velfærdsteknologier,” slutter René Martin Larsen.

Om René
René har siden 2010 arbejdet for UCN, hvor han blandt andet har etableret og været leder for UCN Act2learn Teknologi, der rummer UCNs efter- og videreuddannelser inden for teknologiområdet. De seneste 4 år har René været udstationeret i Vietnam, hvor han har etableret og opbygget UCNs afdeling og repræsentation i forhold til transnational uddannelseseksport.

René har en Executive MBA – master i management of technology fra Aalborg Universitet og er oprindeligt uddannet bygningskonstruktør. Han er tidligere udviklingschef i Bjerg Arkitektur A/S, hvor han blandt andet har arbejdet med digitalisering, implementering og velfærdsteknologiprojekter.

René er 41 år og bosat i Hjørring sammen med sin kone Maria. Sammen har de pigerne Johanne på 6 år og Ella på 5 år.

PRESSEMEDDELELSE, Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark, 28. februar 2018