Tak for en super temasession

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark takker for en super temasession, hvor der var fuldt hus, på Velfærdens Innovationsdag.

Tak for en super temasession

Videnscenter for Velfærdsteknologi Vestdanmark takker for en super temasession, hvor der var fuldt hus, på Velfærdens Innovationsdag.
Vi kom rundt om flere forskellige emner i debatten omkring velfærdsteknologi og kompetencer, og vi fik rigtig mange input med os hjem til det videre arbejde i videnscentret.

Lene Kvist direktør for SOSU Nord, som er værtsskole for videnscentret, var meget tilfreds.

“Dagens debat har bekræftet mig i, at arbejdet i videnscenteret kan bidrage væsentligt til at skabe en ny fortælling om erhvervsuddannelserne indenfor sundhed, omsorg og pædagogik. Videnscenteret etablerer en ny og anderledes platform for en dialog om og udvikling af den faglighed, der ligger i arbejdet med velfærdsteknologier.
En faglighed, der er et vigtigt bidrag i udviklingen af erhvervsuddannelserne til fremtidens velfærdsmedarbejdere. Derfor er det også essentielt at vi fortsætter dialogen i en bred kreds med alle relevante interessenter. Fra arbejdsgivere og arbejdstagerorganisationer over producent- og udviklere af velfærdsteknologier til andre vidensinstitutioner.”

Billederne fra sessionen: Hvis velfærdsteknologi er svaret – hvad er så spørgsmålet.
Velfærdens Innovationsdag 2018