VELKOMMEN TIL VIDEN OM DATA! Her på forsiden finder du vores Nyheder, Aktiviteter og Undervisningsmaterialer. Tilmeld dig vores nyhedsbrev herunder og hold dig opdateret..

Tilmeld nyhedsbrev

Har du set vores emnekatalog for 2024?

Vi præsenterer nu vores emnekatalog og de nye emner til udviklerseminarerne for år 2024.
Læs emnekataloget og tilmeld dig til udviklerseminarerne her

Grib den digitale udvikling, og forbered dine elever på et digitalt arbejdsmarked

Den teknologiske udvikling buldrer afsted hånd-i-hånd med den datadrevne omstilling. Det skaber ændringer i arbejdsopgaver- og arbejdsmetoder, hvilket fordrer ny viden, nye færdigheder og kompetencer inden for det merkantile erhvervsskoleområde.

De merkantile erhvervsskoleelever skal vigtigst af alt lære at se muligheder, og lære at sætte deres merkantile faglighed i spil på et foranderligt og mulighedsrigt arbejdsmarked. Ved at belyse vores valgte emner fra to forskellige perspektiver – et undervisningsperspektiv og et virksomhedsperspektiv  – håber vi på at skabe balance mellem undervisningen, de kompetencer som virksomhederne efterspørger nu og de kompetencer som virksomhederne, ifølge vores overbevisning, vil efterspørge i fremtiden.

I 2023 vil vi, Viden om data, sætte særlig fokus på i fællesskab at lære at aktivere alt den data, som vi skaber og omgiver os med. Vi skal lære, hvordan vi kan skabe værdi og vækst ved hjælp af data. Men vi skal også udvikle undervisningsmateriale, der kan skabe refleksion hos eleverne og gøre dem i stand til at forholde sig til deres omverden, og til at påtage sig et aktivt medansvar for de dataetiske udfordringer, de vil møde i deres arbejdsliv.

 


Hvem kan bruge Viden om datas materialer?

Viden om data er relevant for dig, som ønsker at dine elever bliver klar til fremtidens digitaliserede arbejdsmarked. Samtidig kan du, hvad enten du underviser på grundforløb, hovedforløbet eller AMU, blive klogere på nye teknologier som fx VR i undervisningen og helt overordnet om emner inden for databaseret service og forretningsudvikling, herunder dataforståelse, m.fl.

Vores arbejde er at understøtte de merkantile erhvervsskolers undervisning inden for databaseret service og forretningsudvikling. Derfor er undervisningsforløbene målrettet dig, som underviser på en merkantil erhvervsskole. Vi udvikler undervisningsforløb til følgende erhvervsuddannelser:

  • Kontoruddannelsen
  • Handelsuddannelser
  • Detailuddannelser
  • Eventkoordinatoruddannelsen
  • Finansuddannelsen
  • Grundforløb inden for Kontor, Handel og Forretningsservice (EUD & EUX)
  • AMU