Vi er et nationalt videnscenter og er til for alle erhvervsskoler. Vi har en tæt sparring med vores samarbejdsskoler, ligesom vi også er i dialog med vores samarbejdsskoler. Nedenfor finder du en liste over skolerne.

Alt vores materiale er gratis tilgængeligt, uanset om du er fra en partnerskole, samarbejdsskole eller et helt tredje sted fra. Vi trækker på ressourcer fra partnerskolerne, blandt andet når vi skal udvikle undervisningsforløb eller har brug for undervisningskræfter og indblik i andre sammenhænge.

Vi har 22 partnerskoler fra hele landet

Hvad betyder det at være partnerskole?

Vores partnerskoler er helt essentielle for at lykkes med vores mission om at styrke erhvervsskolerne inden for digital handel og bæredygtighed.

Hvad får man ud af at være partnerskole?

  • Styrket samarbejde og indflydelse på videncenterets arbejde bl.a. gennem en plads i styregruppen
  • Deltagelse for undervisere i faciliterede workshops hvor der udvikles undervisningsmaterialer inden for digital handel, bæredygtighed og AI
  • 1-1 planlægningsmøder med fokus på den enkelte skoles behov
  • Arrangementer på skolen for undervisere og elever
  • Netværk med andre uddannelsesledere og undervisere fra erhvervsskoler i hele landet
  • Udnævnelse af en ambassadør på skolen, der bliver klædt ekstra godt på ift. videncenterets fokusområder

Hvad kræver det at være partnerskole?

Vi er åbne for at indgå partnerskaber med alle merkantile erhvervsskoler i landet. For at være partnerskole forpligtiger du dig til at afsætte et bestemt antal undervisertimer til videncenteret, som bl.a. anvendes til at udvikle og kvalitetssikre vores undervisningsmaterialer. Timeantallet bestemmes ud fra antallet af elever på jeres skole – dvs. hvis du er en mindre skole vil timeantallet være lavere.

Lars Henrik Larsen

Vil du vide mere om at være partnerskole?

Lars Henrik Larsen
Videncenterchef

Se alle vores partnerskoler her

Hver partnerskole har en eller flere ambassadører

Vores ambassadører er udpegede personer fra vores partnerskoler, som fungerer som Videnscenterets forlængede arm. De skal være med til at sikre endnu mere digital handel i undervisningen. Find din lokale ambassadør her, og spørg dem, hvad du kan bruge Videncenter for Digital Handel til.

Samarbejdsskoler