Partner- og samarbejdsskoler

Vi er et nationalt videnscenter og er til for alle erhvervsskoler. Vi har en tæt sparring med vores samarbejdsskoler, ligesom vi også er i dialog med vores samarbejdsskoler. Nedenfor finder du en liste over skolerne.

Alt vores materiale er gratis tilgængeligt, uanset om du er fra en partnerskole, samarbejdsskole eller et helt tredje sted fra. Vi trækker på ressourcer fra partnerskolerne, blandt andet når vi skal udvikle undervisningsforløb eller har brug for undervisningskræfter og indblik i andre sammenhænge.

Partnerskoler

Hver partnerskole har en eller flere ambassadører

Vores ambassadører er udpegede personer fra vores partnerskoler, som fungerer som Videnscenterets forlængede arm. De skal være med til at sikre endnu mere digital handel i undervisningen. Find din lokale ambassadør her, og spørg dem, hvad du kan bruge Videncenter for Digital Handel til.

Samarbejdsskoler