Klejnsmedeelev Karen Louise Lausen Leth er i lære i udviklingsafdelingen hos Dinex. Men hun er ikke den typiske klejnsmedeelev - med sig i baggagen har hun en gymnasial uddannelse, men valgte en erhvervsuddannelse på EUC Lillebælt frem for at søge mod landets universiteter

Efter at have færdiggjort sin HTX, stod Karen Louise med et valg – at læse videre til ingeniør på universitetet eller tage en mere teknisk orienteret erhvervsuddannelse. Et behov for en pause fra skolebænken og et ønske om mere praktisk erfaring blev de afgørende faktorer – hun skulle tage en erhvervsuddannelse.

Nu er Karen Louise snart færdig med grundforløbet og er som rustfast klejnsmed i lære hos virksomheden Dinex, hvor hun er ansat i udviklingsafdelingen.

Ville åbne op og tage ansvar
Men at have lærlinge er forholdsvist nyt i Dinex’ udviklingsafdeling. Som ny afdelingsleder valgte Christian Berg Philipp at åbne afdelingen op som læreplads for elever, og han udtaler: ”Vi har et samfundsmæssigt ansvar for at uddanne den næste generation, men vi har også internt en opgave, der skal løses. Vi skal også have yngre kompetencer ind løbende.”

Dinex delte deres jobopslag på jobdatabaser, men efter de tog kontakt til erhvervsskolerne i Odense, Fredericia og Kolding, kom ansøgningerne. De valgte derefter at have nogle elever på prøve i et to-ugers praktikforløb for at vurdere, om der var et fagligt og personligt match mellem eleven og Dinex – og en af de elever var Karen Louise.

Karen Louise havde søgt læreplads hos nogle forskellige virksomheder, men blev straks anbefalet Dinex efter hun tog kontakt til en af lærerne på smedeuddannelsen på EUC Lillebælt. Hos Dinex ville hendes mere utraditionelle baggrund med en gymnasial uddannelse og begrænset praktisk erfaring netop være en fordel frem for en ulempe.

Jobopslaget prioriterede nemlig ikke en elevs arbejdskraft og håndværksmæssige kompetencer. Dinex søgte en løsningsorienteret lærling med gode matematiske kompetencer, der var IT-kyndig og havde en god forståelse for teknologi – en utraditionel profil, som tog tid at finde.

Men efter Karen Louises prøvetid valgte udviklingsafdelingen at ansatte hende som lærling.

Prøvetid for både elev og virksomhed
Under prøvetiden fandt Karen Louise ud af, at hendes bekymringer om hendes køn, størrelse og begrænsede håndværksmæssige erfaring slet ikke var bekymringerne værd.

Christian udtrykker i den forbindelse, at prøvetiden er god for både elev og virksomhed, da den er med til at sikre et godt match fra starten. På den måde undgår man potentielle udfordringer undervejs, som kan betyde, at en elev får afbrudt eller opsagt sin aftale med virksomheden.

Efter at have haft flere elever i prøve hos Dinex, fremhæver Christian også, at eleverne skal være modne nok til lærepladsen – de skal være forberedte, være mødestabile, arbejde hårdt, være behjælpelige for kollegaer og vise motivationen for faget og opgaverne. For Christian handler det mere om elevens tilgang end konkrete faglige kompetencer fra starten.

Vær forberedt
Karen Louise havde svært ved at overskue mulighederne, da hun skulle søge læreplads. Derfor anbefaler hun, at andre elever også tager kontakt til deres lærere og vejledere, som kan være med til at skabe kontakt til virksomhederne og ved, hvor der er efterspørgsel.

Efter anbefalingen fra en af EUC Lillebælts lærere ringede Karen Louise selv til Dinex. Hun ville vise initiativ ved selv at tage kontakt til virksomheden og hun undersøgte derfor også Dinex før. Hun fremhæver i den forbindelse, at det er afgørende at være forberedt til mødet med virksomheden, og derfor satte hun sig ned med jobopslaget og koblede sine egne kompetencer og erfaring på de fremhævede arbejdsopgaver.

Derefter udarbejdede hun en motiveret ansøgning og opbyggede sit CV, så de var tilpasset Dinex.

Christian tilføjer hertil, at virksomheder gerne vil se, at eleverne forstår virksomhederne og de opgaver, som de står over for. For ham er det også vigtigt, at eleverne udviser motivation ved at være forberedt, se præsentabel ud, komme til tiden, og klart viser, hvad de kan og hvad de gerne vil lære.

Flere som Karen Louise
”Det er en bekymrende tankegang, at hvis du ikke kan gå den akademiske vej, jamen så kan du altid blive håndværker,” udtaler Christian om erhvervsuddannelsernes omdømme blandt især unge, og fortsætter: ”Viden (og Danmark som et videnssamfund) er baseret på, at vi kan lave en eller anden form for produkt, og produkter kan ikke fremstilles uden at vi har nogle, der kan producere dem.”

Hertil tilføjer han, at der er behov for flere som Karen Louise, der aktivt vælger en erhvervsuddannelse, selvom hun også kunne søge mod universiteterne.

 

Med en gymnasial uddannelse og en uddannelse som rustfast klejnsmed vil Karen Louise stå med flere åbne døre foran sig, og hun glæder sig til at dykke endnu mere ned i faget.

Karen Louise arbejder på Dinex' værksted

Læs mere om Dinex her.

 

Hos VidensCenter Procesteknologi deler vi en række artikler, der sætter fokus på forskellige elevers oplevelser med at finde læreplads.

På portalen har vi tidligere bragt historierne om smedeeleven Mads, der fik læreplads på Assens Skibsværft A/S, procesoperatøreleven Vibeke, der fik læreplads på FMC og smedeeleven Simon, der fik læreplads hos Fredericia Smede & Maskinfabrik samt mejeristeleverne Casper og Benjamin, der har fået læreplads hos Kelafos Cheese i Zimbabwe.