Hvordan finder man sig en læreplads? Det gør man bl.a. ved at udvise vedholdenhed, åbenhed og ærlighed! Procesoperatør-lærling Vibeke Ringdahl Daewaell er et eksempel på, at lærepladsen ikke er uden for rækkevidde på trods af stor geografisk afstand. Hun udviste en særlig grad af åbenhed og tålmodighed, og nu kan hun snart starte i lære som procesteknolog hos en virksomhed, der var værd at vente på

Vibeke Ringdahl Daewaell fik vækket interessen for procesteknologi, da hun arbejdede ved Glud & Marstrand i Odense, hvor hun fik en smagsprøve på at arbejdet med store robotter. Da hun senere blev ledig, øjnede hun en mulighed for at uddanne sig til procesoperatør og gøre det til en levevej at arbejde med robotter. Hun startede derfor på procesoperatør-uddannelsen på EUC Lillebælt, og efter påske starter hun på sin nye læreplads.

Det har dog ikke været helt ligetil for Vibeke at nå dertil. Tilbage i august måtte hun starte på skolepraktik, fordi hun på daværende tidspunkt ikke havde haft held med at finde en læreplads. Hun erfarede, at mange virksomheder var lukket ned og havde sendt folk hjem, eller ikke turde tage nye folk ind på grund af COVID19-situationen. Hun fik derfor en del afslag. Men så præsenterede der sig en mulighed: Gennem skolen blev hun gjort opmærksom på, at FMC i Nordjylland manglede en lærling. I samarbejde med skolen fik hun sendt sit CV til virksomheden, men hun turde ikke at håbe for meget på positivt svar, da hun tidligere havde fået afslag fra andre virksomheder.  Det kom derfor som en overraskelse, da hun blev indkaldt til en virtuel jobsamtale på TEAMS. FMC ligger 3 timers kørsel nordpå fra hendes bopæl i Odense, men hun lod sig ikke afskrække – hun takkede ja til samtalen.

Jobsamtalen forløb godt, og Vibeke fortæller: “Jeg synes, at det lød spændende og som noget af det, jeg har længdes efter. Men det er jo langt væk fra mit hjem, og det ville kræve nogle ofre. Jeg havde ikke lyst til at skille mig af med mit hus gennem 27 år, og det er med 12-timers skift ikke en mulighed af pendle. Så både virksomheden og jeg havde lidt at tænke over”. Efter begge parter havde haft betænkningstid, blev Vibeke kontaktet af FMC med en positiv meddelelse: De ville meget gerne tilbyde hende en læreplads, og de ville tilmed hjælpe hende til at finde et sted at bo.

FMC var i fuld gang med at finde en midlertidig bopæl til Vibeke, men hun gik også selv i gang med at google lejeboliger. Hun faldt over den perfekte midlertidige bopæl på AirBnB, og da hun kontakter udlejeren, viser det sig at være en medarbejder på FMC og dermed en fremtidig kollega. Lejemålet kommer nu til at agere Vibekes midlertidige hjem, når hun efter påske starter op hos FMC. Ved hendes næste skoleophold flytter hun tilbage til sit hus i Søndersø, og herefter vil FMC hjælpe Vibeke med at finde en mere langsigtet boligløsning i Nordjylland til de perioder, hvor hun skal arbejde.

Gode råd i jagten på en læreplads

Det lykkedes dermed Vibeke og FMC i samarbejde at finde løsninger på alle de udfordringer, der ved første øjekast kunne forhindre et lærlingeforløb. “Corona-tiderne taget i betragtning, var det ikke nemt for mig at finde læreplads. Men det ar værd at vente på!”, udtaler hun. FMC har i forløbet udvist stor imødekommenhed og hjælpsomhed, og Vibeke har vist sig som en opsøgende og omstillingsparat elev. Vi har spurgt Vibeke, hvilket råd hun vil give videre til andre, der skal finde en læreplads. “Man skal være ærlig”, fastlår hun. Netop ærlighed har været en afgørende faktor i hendes eget forløb, hvor hun fra begyndelsen var ærlig omkring hendes ønske om at beholde sit hus i Søndersø. Den ærlighed har for virksomheden gjort det muligt at hjælpe Vibeke ift. midlertidig bolig, og hun har til gengæld udvist initiativ og fleksibilitet.

Vibeke Ringdahl Daewaell har endnu et råd til andre elever: “Man skal lade være med at opgive, hvis det ikke lykkedes at finde en læreplads i første huk. Det skal nok lykkedes til sidst, og man er nødt til at tro på det. For nogen er det ansøgning nr. 1 der giver lærepladsen, for andre er det ansøgning nr. 150. Lige pludselig er der bonus!”. Hun følger op med et råd om ikke at være for kritisk i sin søgen: “Man kan risikere, at man får tilbudt en læreplads, der ikke lige er i nærheden. Men hvis man vil det, så må man tage det med de besværligheder der nu er. Man skal være åben over for mulighederne i stedet for at være alt for kritisk”. Vibeke Ringdahl Daewaells forløb hos FMC er netop et godt eksempel på, at der gennem samarbejde og åbenhed kan findes løsninger på de fleste forhindringer, når der skal indgås aftale om en læreplads.

Vi bringer hos Videnscenter Procesteknologi en række artikler, der sætter fokus på forskellige elevers oplevelse med at finde læreplads. Vi kunne i februar bringe en artikel om den unge smedelærling Simon Pedersen, og vi følger nu op med denne artikel om procesoperatør-lærling Vibeke Ringdahl Daewaell. Vi har fået lov til at følge Vibeke Daelwell gennem hendes læretid og vil senere på året bringe en opfølgende artikel om hendes tid hos FMC.