Hvad er Videnscenter Procesteknologi?

Hvad er Videnscenter Procesteknologi?

Videnscenter Procesteknologi er et nationalt videnscenter, der består af værtsskolen EUC Lillebælt og partnerskolen Kold College.
EUC Lillebælt udbyder de procesteknologiske uddannelser procesoperatør, industrioperatør, smed, lager og terminal. Kold College er det eneste sted i Skandinavien, der udbyder mejeristuddannelsen, der ligeledes er en procesteknologisk uddannelse.

Formålet med Videnscenter Procesteknologi er at formidle den nyeste viden indenfor procesteknologi videre til undervisere, elever og virksomheder. På den måde bidrager vi til, at eleverne med “industri 4.0” på erhvervsuddannelserne får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på det digitale arbejdsmarked . Nye undervisningsforløb skal afprøves, eleverne skal udfordres, og der skal tiltrækkes flere ressourcestærke elever til erhvervsuddannelserne. Eleverne skal blive så dygtige som overhovedet muligt indenfor deres fagområde.

Formålet med Videnscenterportalen er at dele blandt andet erfaringer, viden og materialer og gøre disse tilgængelige for alle undervisere og elever på erhvervsskolerne samt for virksomhederne.

 

Læs mere om erhvervsskolerne og uddannelserne