Videnscentrene for erhvervsuddannelserne videreføres frem til og med 2024

Aftalekredsen har forlænget aftalen om drift af videnscentrene.

Videnscentrene for erhvervsuddannelserne videreføres frem til og med 2024. Den oprindelige aftale om drift af videnscentrene løber til udgangen af 2020, men aftalen er nu forlænget med fire år. Der er afsat 3,9 mio. kr. årligt til drift af hvert videnscenter samt 0,5 mio. kr. årligt til udvikling og drift af Videnscenterportalen.dk.

Læs mere på ministeriets hjemmeside