Videnscentrenes projekter om grøn omstilling og bæredygtighed

De ti nationale videnscentre for erhvervsuddannelse arbejder målrettet med at styrke erhvervsskolernes indsatser inden for grøn omstilling og bæredygtighed. De udarbejder, afprøver og videreformidler materialer inden for deres fagområde med et fokus på den grønne omstilling og bæredygtighed – både for EUD og AMU.