Videnscenter for Automation og Robotteknologi åbner ikke bare dørene for elever med tekniske fingre, men tager også imod det lokale erhvervsliv, der får adgang til udstyret, når nyt skal testes i et teknologisk miljø.

Nationalt Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Syd) har matrikler tre steder i landet: Odense, Herning og Sønderborg.  Videnscentret er organisatorisk forankret i et konsortium bestående af Syddansk Erhvervsskole i Odense, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i Herning og EUC Syd i Sønderborg. Der investeres i højteknologisk udstyr, og vi er åbent for lærere og lærlinge fra landets erhvervsskoler, elever fra grundskolerne og virksomheder, der er nysgerrige på robotter og vil lære om automation.

Vi arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling og vores fokus er på, at indsamle data og formidle viden til underviserne på erhvervsuddannelserne. Vi vil blive dygtigere til at undervise eleverne i det mindset som en bæredygtig udvikling kræver. Vores mål er at undervise praktisk og anvendelsesorienteret, når det gælder grøn omstilling. Det betyder også at bæredygtighed tankes ind som en naturlighed del, når materialer, metoder og løsninger vælges.

Målgrupperne for arbejdet i videnscentret er:

  • Faglærere på erhvervsuddannelser
  • Elever på erhvervsskoler
  • Uddannelsesinstitutioner og virksomheder

Partnerskoler og associerede partnerskolerEUC Syd
Partnerskole
Syddansk Erhvervsskole

Syddansk Erhvervsskole
Partnerskole


Skive College
Associeret partnerskole


EUC Lillebælt
Associeret partnerskole


Den jydske Haandværkerskole
Associeret partnerskole


UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
Associeret partnerskole


Svendborg Erhvervsskole
Associeret partnerskole