Har du en god idé, og vil du være med til at udvikle undervisningsmateriale sammen med os?

Hjælp Videnscenterportalen til at blive endnu bedre

Vi arbejder hele tiden på at gøre Videnscenterportalen bedre for dig som bruger. Derfor har vi brug for din hjælp i årets brugerundersøgelse, og ved deltagelse i vores fokusgrupper.
Læs mere her

Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Syd) åbner dørene for elever og lærlinge med tekniske fingre, men de tager også imod det lokale erhvervsliv – der får adgang til udstyr, når nyt skal testes i et teknologisk miljø.

 

Videnscenter for Automation og Robotteknologi (Syd) er placeret tre steder i landet: Odense, Herning og Sønderborg.  Videnscentret er organisatorisk forankret i et konsortium bestående af Syddansk Erhvervsskole i Odense, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier i Herning og EUC Syd i Sønderborg.

Der investeres i højteknologisk udstyr, og vi tager imod faglærere og lærlinge fra landets erhvervsskoler, elever fra grundskolerne og virksomheder, der er nysgerrige på robotteknologi og vil lære om automation.

Vi arbejder med bæredygtighed og grøn omstilling og vores fokus er på, at indsamle data og formidle viden til faglærere på erhvervsuddannelserne. Vi vil blive dygtigere til at undervise eleverne i det mindset som en bæredygtig udvikling kræver. Vores mål er at undervise praksisnært og anvendelsesorienteret, når det gælder grøn omstilling. Det betyder også at bæredygtighed tænkes ind som en naturlig del, når materialer, metoder og løsninger vælges.

Målgrupperne for arbejdet i videnscentret er:

  • Faglærere på erhvervsuddannelser
  • Elever og lærlinge på erhvervsskoler
  • Uddannelsesinstitutioner og virksomheder