Dato / Tid

12. oktober 2021 - 31. december 2024

Kl. 9:00 - 11:00

Sted

EUC Lillebælt eller anden skole

I samarbejde med VidensCenter Robot og Automation – Syd anvender VidensCenter Procesteknologi VR (Virtual Reality) som en del af undervisningen.

 

Vi har især anvendt VR til undervisningsområder, hvor der er begrænset adgang eller grundet hensyntagen til elevernes sikkerhed.

Elever bliver udstyret med VR-briller Oculus Quest 2 og to controllere, hvor programmet starter og de får en opgave, som de skal løse.  Som supplement indeholder programmet nogle videoer, hvor elever kan få en rundvisning på eksempelvis et mejeri og høre en medarbejder fortælle om, hvordan en almindelig dag forløber.

 

Læs mere om procesoperatørelevers oplevelse med brugen af VR til undervisning om L-AUS på VidensCenterportalen ved at klikke her.

 

Kontakt procesteknologi@eucl.dk for spørgsmål eller tilmelding.