Procesoperatørelever fra GF2 har lært om risikofyldte elinstallationer og arbejde under spænding ved at anvende VR som en del af undervisningen på EUC Lillebælt. Initiativet, som er et samarbejde mellem to af videnscentrene, skal være med til at øge fokus på elsikkerhed

I et samarbejde med VidensCenter Robot og Automation – Syd er VidensCenter Procesteknologi nu i gang med at teste anvendelsen af VR (Virtuel Reality) i undervisningen.

I sidste uge har vi sammen med elever fra procesoperatøruddannelsens GF2 testet anvendelsen af VR til undervisning om L-AUS (Lavspændings Arbejde Under Spænding) med et større fokus på elsikkerhed.

På EUC Lillebælt anvendes VR nu til Intro til Elsikkerhed på grundforløbene, men på proces- og industrioperatøruddannelsen arbejder de på at finde flere muligheder for at vise komponenter og miljøer, som man ikke har adgang til grundet sikkerhed. VR er et supplement, der kan vise produktionsmiljøer på en anderledes og forståelig måde ved at simulere virkelige situationer og skabe de frie rammer, som er med til at udvikle den enkelte elev.

Procesoperatøreleverne lærer, hvordan de bruger VR-udstyret "Oculus Quest 2"

En virtuel fejlsøgning på eltavle
Når eleverne har fået brillerne på og fået en controller i hver hånd, starter programmet, og en stemme præsenterer en udfordring, som de så skal løse. De skal foretage en virtuel fejlsøgning på en eltavle under spænding og finde ud af, om fejlen er i motoren eller en af komponenterne – og de skal arbejde efter standarden DS/EN 50110-1 – Drift af elektriske installation og elektriske anlæg.

I programmet er rækkefølgen for måling fastprogrammeret, og eleverne bliver derved guidet igennem fejlsøgningen skridt for skridt. Flere af eleverne påpeger i den forbindelse, at de måske bliver båret igennem processen, da programmet ikke accepterer fejl.

Programmeringen er noget, som uddannelsesleder Benny Ziegler fra proces- og industrioperatøruddannelsen gerne vil finde en løsning på, så det bliver mere udfordrende for eleverne og samtidig afspejler virkelige arbejdssituationer.

Selvom processen grundet programmeringen er simplificeret, så var eleverne tilfredse og fik udarbejdet fejlsøgningen ved at følge instruktionerne.

Procesoperatøreleverne arbejder på fejlsøgningen

En smart og underholdende introduktion
VR er ideel til især L-AUS undervisning, da det er et område, hvor de ikke har adgang til at prøve sig frem på grund af elsikkerhed. Derfor er eleverne begejstrede for at få mulighed for at få indblik i området, hvor de kan arbejde mere praktisk med det end gennem tavleundervisning eller lærers gennemgang af processen.

“Jeg lærer bedst ved at arbejde med tingene, og hvis man kan gøre det på en sikker måde – som det her som en introduktion – så er det en god måde at lære på. Jeg håber helt sikkert, at VR bliver en større del af undervisningen – det er en virkelig god tankegang.”
– Procesoperatørelev Sune Vestergaard, Vandcenter Syd

“Det er underholdende at se VR blive brugt til skolebrug – det er hands-on og vi undgår skader, og bare det at vi kan prøve det. Jeg kunne godt se VR blive brugt i undervisningen i en vis grad – når der er tale om risikofyldte tilfælde.”

Flere af eleverne fremhæver at arbejde med områder praktisk som den bedste læremåde, hvor der både er fordele og ulemper ved VR som supplement.

“I bund og grund er den bedste måde for mig at lære på at få det mellem fingrene. Så det at vi har noget som Virtuel Reality, hvor vi både har det teoretiske og det praktiske, er smart.”
– Procesoperatørelev Mads Petersen, Tenax

Lærer Thomas Holmsted Jensen deltog også i testen og fik selv prøvet udstyret.

“Det er noget andet i forhold til virkeligheden – men det kan give udtryk for, hvor omfattende arbejdet egentlig er.”

Fra tavlen til VR-brillen – set fra en faglig og pædagogisk vinkel
Uddannelsesleder Benny Ziegler ønsker, at både VR og AR bliver en del af undervisningen på proces- og industrioperatøruddannelse ud fra et fagligt og pædagogisk udgangspunkt.

“Som Videnscenter er det vigtigt, at vi kan præsentere både nye og allerede kendte teknologier for elever og undervisere på landets erhvervsskoler. Det at inddrage VR i undervisningen på baggrund af faglige og pædagogiske overvejelser er relativt nyt. Fra en faglig vinkel kan vi ret hurtigt præsentere eleven for et fagligt relevant miljø, og lade dem opleve, hvordan det er at arbejde situationen. Vi kan flytte undervisning fra tavlen til VR-brillen. Men det er ikke en erstatning – blot en måde at sikre, at de opnår den rette forståelse for emnet og situationen. Fra en pædagogisk vinkel kan det virtuelle miljø også være med til at skabe en ramme, hvor det er OK at fejle – netop det at turde prøve noget uden at være bange for at fejle er der politisk fokus på i alle erhvervsuddannelser.”

Både lærer og elever er enige om, at det ikke kan erstatte undervisningen hverken teoretisk eller praktisk, og at der er behov for justeringer og overvejelser vedrørende, hvornår og hvordan VR skal inkorporeres i undervisningen. Men både uddannelsesleder, lærer og procesoperatøreleverne er begejstrede for det nye tiltag og ser det gerne som en del af undervisningen – især når det omhandler læring om mere risikofyldte arbejdsopgaver.

 

Følg med på LinkedIn og Facebook, når vi hos VidensCenter Procesteknologi løbende arbejder med at få digitale og virtuelle midler ind i undervisningen.