Dato / Tid

11. oktober 2021 - 31. december 2024

Kl. 9:00 - 12:00

Sted

EUC Lillebælt eller anden skole

Hos VidensCenter Procesteknologi har vi AR-brillerne Microsoft HoloLens 2 og systemet Microsoft Dynamics 365 Remote Assist, som tilsammen muliggør den mest effektive fjernsupport – både til (oplæring) af og arbejdsopgaver til elever i skolepraktikken, lærlinge under virksomhedspraktik og produktionsmedarbejdere.

På kurset lærer du om, hvordan AR-udstyret anvendes i praksis og ikke mindst hvad AR kan bidrage med i undervisning og oplæring.

 

Læs endnu mere om, hvad AR kan bruges til i vores artikel om AR på VidensCenterportalen.

Praktiske spørgsmål til kurset og tilmelding til VidensCenter Procesteknologi på procesteknologi@eucl.dk.