På mejerist-, industri- og procesoperatøruddannelsen vil der fremover anvendes AR i undervisningen, men VidensCenter Procesteknologi ser AR som en større del af både undervisning, træning under praktikken og færdiguddannedes arbejde. Med AR kan elever og operatører sikre direkte kommunikation, effektiv læring og optimering af procedurer og processer, og derfor vil VidensCenter Procesteknologi fremover også tilbyde demonstrationer af AR-brillerne Microsoft HoloLens 2 til både uddannelsesinstitutioner og virksomheder

VidensCenter Procesteknologis tilknyttede uddannelser vil undervisere nu anvende AR-brillerne Microsoft HoloLens 2 som led i elevers læring. VidensCenter Procesteknologi ser AR som en fremtidig del af både undervisning, træning under praktikken og færdiguddannedes arbejde.

Augmented Reality (AR) giver elever og produktionsmedarbejdere en såkaldt mixed reality-oplevelse, da brillerne er udstyret med teknologi, der kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data. Ved at anvende AR i uddannelse og træning bliver undervisningen mere effektiv, og det muliggør samtidig at elever og medarbejdere bliver mere selvstændige i deres opgaver.

Ved at anvende Microsoft HoloLens 2 med systemet Microsoft Dynamics 365 Remote Assist kan operatører i kontrolrummet på den måde nu også levere fjernsupport til produktionsmedarbejderen, der står med en opgave i felten.

 

Med AR vil elever og nye produktionsmedarbejdere få:

  • Mere effektiv læring med kortere oplæring
  • Løbende evaluering af måden, hvorpå de løser en opgave – undervejs i opgaveløsningen og efterfølgende
  • Styrket selvstændighed
  • Etableret en række standardiseringer, så de fremover arbejder mest effektivt i henhold til processer og procedurer

Med AR vil den optimerede fjernsupport til produktionsmedarbejdere medføre:

  • Direkte virtuel kommunikation uden forsinkelser mellem operatører i kontrolrummet og runderende operatører
  •  Styrket teamwork over distancen på grund af de korte kommunikationsveje i opgaveløsningen
  • Generel optimering af supportfunktionen og hvordan forskellige opgaver og procedurer gennemgås

Følg med her på VidensCenterportalen og på Facebook og LinkedIn, når vi går i gang med at implementere AR i vores undervisning.

 

AR i praksis
På VidensCenter Procesteknologi tror vi på, at AR får en større rolle inden for uddannelse og træning af elever og medarbejdere samt som supportfunktion, og derfor tilbyder vi fremover kurser, hvor vi demonstrerer, hvordan AR-brillerne virker og hvordan de kan benyttes til optimering af læring og support på uddannelsesinstitutioner.

Følg med under “Arrangementer” på VidensCenterportalen for Procesteknologi og tilmeld dig en demonstration af AR-udstyret, når vi starter op.