I oktober måned afholdt Videncenter for Procesteknologi internt, sammen med EUC Lillebælts undervisere, vores første workshop om vedvarende energi.

Læs mere om denne begivenhed HER.

Nu er vi på banen igen og denne gang, er vi nået ud til Processkolen i Kalundborg.
I den sammenhæng blev der, den 29-11-2023, afholdt endnu en workshop med en “Hands-On” oplevelse af undervisningsmaterialet “Horizon Green Energy Box”, hvor der var tilsluttet 8 deltagere.

Ligesom ved vores første workshop, var strukturen sat efter at skabe dialog og indsigt i energiens rejse fra forsyning til forbrug med temaet vedvarende energi.

Denne gang blev der i særdeleshed fokuseret på, hvordan brint indgår som et led i Power to X.
Diskussionen var hovedsageligt styret af de inspirerende og kompetente undervisere på Processkolen i Kalundborg.

Under forløbet spillede uddannelseschef Leif Dam Pedersen og uddannelsesleder Betina Kaae Rasmussen også en afgørende rolle og alle deltagere bidrog med unikke perspektiver.

Workhoppens hovedpunkter:

• Hvordan kan man tematisere undervisningen efter vedvarende energi?

• Hvad skal der til for at vedvarende energi vokser som emne på uddannelsesinstitutioner?

• Hvad er der af krav til undervisningsmateriale, omhandlende vedvarende energi, hvis det med succes skal implementeres?

• Hvilke barrierer og udfordringer er der med vedvarende energi, specielt med fokus på brint.

• Hvordan ser fremtiden for vedvarende energi ud?

• Udnyttelse og investering i udstyr på størrelse med anlæg.

• Udnyttelse af uddannelsens tværfaglige kompetencer som led i det videre forløb.

• Muligheden for fremtidigt samarbejde om undervisningsmateriale mellem Processkolen og Videnscenter for Procesteknologi.

• Inddragelse af undervisningsmaterialet og workshops i temadage.

Selvom hovedpunkterne ikke er få, udgør disse kun et mindre udpluk af de mange berigende indsigter, der blev vendt under workshoppens forløb.

Samarbejdet mellem Processkolen og Videnscenter for Procesteknologi har utvivlsomt været værdiskabende, og workshoppen afsluttedes med en klar enighed om at udforske muligheder for fremtidigt samarbejde.

Ønsker i at Videnscenter for Procesteknologi skal komme ud til jeres uddannelse?
Læs mere og book workshoppen HER.

Kontakt os her:

Videnscenter Procesteknologi er altid klar til en personlig samtale om vores mange teknologier, og vi giver gerne en uddybende forklaring, visning og afprøvning af vores teknologier, efter aftale.

Videnscenter for Procesteknologi

Teknikervej 2, 7000, Fredericia

Henning Aaberg – Uddannelses- & VidensCenterchef – haa@eucl.dk

Tobias Olsen – ViceVidensCenterchef – toe@eucl.dk

Lennard M. Thomsen – Projektudvikler og Underviser – lth@eucl.dk

[Videncentrets hjemmeside]
[Videnscentrets LinkedIn-side]